BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniek Halina (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Anioła Jacek (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Czarnocińska Jolanta (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ acetylowanego adypinianu diskrobiowego na wybrane wskaźniki żywieniowe szczura
The Effect of Acetylated Distarch Adipate on Some Selected Nutritional Parameters in the Rat
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 2 (43), Supl., s. 203-209, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Dodatki funkcjonalne do żywności, Technologia produkcji żywności, Właściwości zdrowotne produktu
Food, Functional food additives, Food production technology, Health properties of the product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania miały na celu ocenę wpływu dodatku skrobi modyfikowanej do diety szczurów na wybrane wskaźniki żywieniowe oraz biodostępność witamin przeciwutleniających A i E. Doświadczenie biologiczne przeprowadzono na 24 samcach szczurów rasy Wistar. Szczury podzielono na dwie grupy i żywiono przez okres 50 dni dietami półsyntetycznymi z dodatkiem skrobi. Diety grup zwierząt doświadczalnych różniły się rodzajem skrobi ziemniaczanej (niemodyfikowana lub modyfikowana chemicznie - acetylowany adypinian diskrobiowy), przy zalecanym, jednakowym poziomie witamin A i E. Wykazano, że zastosowanie w diecie szczurów wysokiego dodatku skrobi modyfikowanej powodowało spadek wskaźnika wykorzystania diety i ograniczało przyrosty masy ciała szczurów, natomiast nie wpływało na zmniejszenie biodostępności witamin A i E. (abstrakt oryginalny)

The objective of the investigations was to access the effect of modified starch added to the diet of rats on some selected nutritional parameters, as well as on the bioavailability of antioxidant vitamins A and E. The biological experiments were performed using 24 male rats of a Wistar race. The rats were divided into two groups, and fed using semi-purified diets containing starch addition, during a period of 50 days. The diets applied to experimental animals differed in the type of potato starch (non-modified or chemically modified, i.e. an acetylated distarch adipate), but the levels of vitamins A and E in the diets were identical as recommended. It was stated that the addition of high amounts of modified starch to the diet of rats caused a decrease in the food conversion efficiency, and it also limited rates of body mass gain in rats; though, it did not produce any effect of reducing the bioavailability of vitamins A and E. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cierpikowska M., Drywień M.: Skrobia oporna jako składnik żywności: wartość odżywcza i właściwości fizjologiczne. Żyw. Czł. Met., 1999, 26, 2, 147-155.
 2. Derache R.: Amidons modifies: donees nutritionnelles et toxicologiques. Méd. et Nutr., 1983, 3, 195-202.
 3. Ebihara K., Shiraishi R., Okuma K.: Hydroksypropyl-modified potato starch fecal bile acid exretion in rats. J. Nutr., 1998, 5, 848-854.
 4. Fitzpatrick D. W., Bannerman S.A., Ready A. E., Bruce V. M.: The effects of diet and exercise training on growth, body composition, and blood lipid levels in rats. Nutr. Res., 1986, 6, 7, 837-847.
 5. Galiński G., Gawęcki J., Lewandowicz G.: Strawność in vitro skrobi natywnych i modyfikowanych bez i z dodatkiem środków słodzących. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2000, 3 (24), 69-77.
 6. Gawęcki J., Jeszka J.: Żywienie człowieka. Ćwiczenia. PWN. Warszawa 1995.
 7. Groot A. P., Til H. P., Feron V. J., Dreef-van der Meulen H. C., Willems M. I.: Two-year feeding and multigeneration studies in rats on five chemically modified starches. Food Cosmet. Toxicol., 1974, 12, 651-663.
 8. Kishida T., Nakai Y., Ebihara K.: Hydroxypropyl-distarch phosphate from Tapiocastrach reduces zinc and iron absorption in rats. J. Nutr., 2001, 131, 2, 294-300.
 9. Lewandowicz G., Walkowski A.: Aspekty żywieniowe i toksykologiczne stosowania skrobi modyfikowanych. Przem. Spoż., 1994, 11, 365-368.
 10. Lillford P. J., Norton J. T.: High molecular weight food additives: where are we going? Trends in Food Sci. Technol., 1994, 5, 6, 196-198.
 11. Liu H., Lawrence R., Corke H.: Physical properties and enzymatic digestibility of acetylated ae, wx, and normal maize starch. Carbohyd. Polym., 1997, 34, 283-289.
 12. Luallen A.: Zastosowanie skrobi w mrożonych preparatach spożywczych. Food Technol., 1994, 48, 5, 39-43.
 13. De Schrijver R., Vanhoof K., Vande Ginste J.: Nutrient utilization in rats and pigs fed enzyme resistant starch. Nutr. Res., 1999, 19, 9, 1349-1361.
 14. Ueda T., Igarashi O.: Determination of vitamin E in biological specimens and foods by HPLC - pretreatment of samples and extraction of tocoferols. J. Micronutr. Anal., 1990, 7, 79-96.
 15. Zhou X., Kaplan M.: Soluble amylose cornstarch is more digestible than soluble amylopectin potato starch in rats. J. Nutr., 1997, 127, 7, 1349-1356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu