BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński), Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy pomiaru i analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa
Źródło
Rachunkowość, 2011, nr 9, s. 2-9, tab., rys., przypisy
Słowa kluczowe
Rachunek wyników przedsiębiorstwa, Wynik finansowy
Enterprise's income statement, Financial performance
Abstrakt
"Inteligencję biznesu" można określić jako podejmowanie świadomych i skutecznych decyzji na podstawie analizy godnych zaufania danych. Wyniki takiej analizy pozwalają ustalić przyczyny przebiegu określonych zdarzeń i ich kontynuacji oraz sformułować prognozę. Potrzeba analizy dotyczy każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Cel prowadzonej działalności - wypracowanie zysków, zwiększenie wartości przedsiębiorstwa - koncentruje jednak uwagę decydentów na wynikach finansowych. Wynik finansowy odzwierciedla efektywność podjętych już decyzji lub też pozwala określić, jakie efekty finansowe ostatecznie zostaną osiągnięte, gdy przedsiębiorstwo wykorzysta swoją przewagę konkurencyjną na rynku, tkwiącą w jakości, niskich kosztach procesów wewnętrznych czy też posiadanych zasobach, a w tym zasobach ludzkich. Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest więc przedmiotem wielokierunkowych analiz, a rezultaty finansowe ściśle wiążą się z wynikami uzyskanymi w poszczególnych obszarach procesów realnych. Osiągnięta wysokość wyniku finansowego zysku i zdolność jego wypracowania w przyszłości jest najlepszym sposobem zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Gos, Bilans. Znaczenie. Koncepcje sporządzania. Formy prezentacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 153-154.
  2. W. Skoczylas, Problem pomiaru wyników finansowych i kapitałów w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 266.
  3. Determinanty i modele wzrostu wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 38 i 69-99.
  4. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s. 17.
  5. Determinanty i modele wzrostu wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 169 i nast.
  6. A. Marshall, Principles of Economic, Vol 1, Macmillan&Co, New York 1890, s. 142, za T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 135.
  7. A. Kwiecień, B. Mucha, Nowoczesne mierniki wartości kreowanej przez przedsiębiorstwo, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 286-299.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0481-5475
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu