BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tworko Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Badanie postaw konsumentów w zakresie relacji - higiena środowiska domowego a żywność (badania pilotażowe)
The Study on Consumer Attitudes to the Relation Between Hygiene in Home Environment and Food (a Pilot Study)
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 2 (43), Supl., s. 235-244, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Zachowania konsumenta, Badania ankietowe
Food, Food health safety, Consumer behaviour, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wpływu szeroko rozumianej higieny środowiska domowego na jakość zdrowotną posiłków przygotowywanych w domu. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego. Obejmowały one 50 losowo wybranych gospodarstw domowych z dwóch województw (mazowieckiego i podkarpackiego). Wykazano nieprawidłowości związane z higieną środowiska domowego (np. zwracanie niedostatecznej uwagi na termin przydatności produktu żywnościowego do spożycia), nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny (np. układanie produktów w chłodziarce na przypadkowych półkach). Głównym źródłem wiedzy respondentów z zakresu higieny środowiska domowego były informacje wyniesione z domu rodzinnego (86%), natomiast w mniejszym stopniu z radia, telewizji i czasopism (26-36%). Analizowane wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w tym zakresie, co mogłoby stanowić cenne źródło informacji służącej edukacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności, tak aby zredukować przypadki zatrucia żywnością w domu. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to assess the effect of a domestic kitchen environment on the safety of meals prepared at home. The survey was performed using a questionnaire method. It comprised 50 randomly selected households from two provinces (Województwo Mazowieckie and Województwo Podkarpackie). Improprieties referring to the hygiene in home environments were pointed out (for example, expire dates of food products were disregarded or insufficiently regarded); it was stated that basic principles of food hygiene were not obeyed (for example, food products were placed on random shelves in refrigerators). Respondents (86%) acquired information about the hygiene in home environment from their families (it was their main source of information), and, to a lower degree, over radio, TV and/or magazines (26-36% of respondents). The study results analysed prove that there is a necessity to conduct further investigations in this domain, since their outcome and conclusions could be a valuable source of information useful in educating people with food safety in order to reduce incidence of food poisoning in the homes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azevedo I., Regalo M., Mena C., Almeida G., Carneiro L., Teixeira P., Hogg T., Gibbs P.A.: Incidence of Listeria spp. in domestic refrigerators in Portugal. Food Control, 2005, 16, 121-124.
 2. Bertrandt J.: Nadzór higieniczny nad żywnością w armii w perspektywie historycznej. Materiały XXVIII Sesji Naukowej Żywienie Człowieka i Metabolizm. Warszawa 2001, 50-55.
 3. Beumer R., Bloomfield S. F., Exner M., Fara G.M.: Recommendations for selection of suitable hygiene procedures for use in the domestic environment, Supplement to the Guidelines for prevention of infection and cross infection in the domestic environment, International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH), 2003.
 4. Bolton D.J.: Food Safety Knowledge. Microbiological Hazards in the Domestic Kitchen. Catering Food Safety of Responsibility Ignored, EU-RAIN Conference Presentations CD, Budapest, Hungary, 26-28.11. 2003.
 5. Bolton D.J., Kennedy J., Jackson V., Blair I., Cowan C.: A scientific study of consumer food safety knowledge. Food Safety Risk Communication: The Message and Motivational Strategies, EU- RAIN. Gothenburg, Sweden 2005, pp. 86-91.
 6. Charakterystyka gospodarcza i struktura geograficzna woj. mazowieckiego, http://pl.wikipedia.org/wiki/ Kategoria:Wojewodztwo_mazowieckie.
 7. Charakterystyka gospodarcza i struktura geograficzna woj. podkarpackiego, www.podkarpackie.pl.
 8. Fandrejewska M., Olczyk B.: Sposoby zachowania przez konsumentów bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów mlecznych w gospodarstwie domowym. Materiały XXVIII Sesji Naukowej, Żywienie Człowieka i Metabolizm. Warszawa 2001, s. 321-326.
 9. Jackson V.: Food Safety Knowledge and Practices in Irish Homes. Catering Food Safety - A Responsibility Ignored?, Conference Programme. EU-RAIN, Budapest, Hungary 26-28.11. 2003.
 10. Jones M.V.: Application of HACCP to identify hygiene risks in the home. International Biodeterioration & Biodegradation 1998, 41, 191-199.
 11. Kołożyn-Krajewska D. (red.): Higiena produkcji żywności. Wyd. SGGW. Warszawa 2003.
 12. Meldunek roczny 2004 o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi zgłoszonych w 2004 r., www.pzh.gov.pl/epimeld.
 13. Recommended International Code of Practice - general Principles of Food Hygiene, CAC/RCP 1-1969, Rev (1997), Amended 1999, vol.1A.
 14. Ropkins K., Beck A.J.: HACCP in the home: a framework for improving awareness of hygiene and safe food handling with respect to chemical risk. Trends Food Sci. Technol., 2000, 11, 105-114.
 15. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 16. Trziszka T. (red.): Jajczarstwo. Nauka. Technologia. Praktyka. Wyd. AR Wrocław. Wrocław 2000.
 17. Quigley T.: Promoting safe food handling in the home. Food Safety Risk Communication: The Message and Motivational Strategies, EU-RAIN. Gothenburg, Sweden, 2005, 128-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu