BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczur Wiesław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Uzupełniające i dodatkowe systemy emerytalne w krajach Europy Zachodniej (wybrane problemy)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Człowiek, praca, społeczeństwo : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1992, 1992, s. 203-210
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, System emerytalny, Prawo zabezpieczenia społecznego
Social policy, Pension schemes, Social security law
Kraj/Region
Europa Zachodnia
Western Europe
Abstrakt
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego ludziom starszym stanowiło zawsze jeden z najważniejszych celów stawianych przed systemami zabezpieczenia społecznego. W XX wieku upowszechniły się w świecie dwa rodzaje świadczeń na wypadek starości: 1) emerytura (łac. emeritus - wysłużony), będąca dożywotnim świadczeniem pieniężnym należnym pracownikom z tytułu wysługi lat, a więc swoistym panis bene meritum, 2) renta, wypłacana pracownikom z powodu domniemanego inwalidztwa w związku z osiągnięciem określonego wieku. Emerytura rozumiana jako świadczenie z tytułu długoletniej pracy, będąca zabezpieczeniem, które pracownik "wysługuje" sobie w ciągu życia zawodowego różni się od renty z tytułu ubezpieczenia pracownika od inwalidztwa wskutek podeszłego wieku. Staż pracy jako przesłanka prawa do emerytury uprawnia bowiem pracownika do zakończenia działalności zarobkowej bez względu na stan zdrowia. Emerytura we wskazanym wyżej znaczeniu pojawiła się w europejskich systemach prawnych później od ubezpieczenia na wypadek starości stanowiącego odmianę ubezpieczenia inwalidzkiego, zaś prawo do niej przysługiwało pierwotnie przede wszystkim funkcjonariuszom państwowym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Zieliński: Ubezpieczenie społeczne pracowników i ich rodzin. Kraków 1987, s. 93
 2. K. Kolasiński: Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych. Toruń 1990
 3. W. Muszalski: Wprowadzenie do nauki ubezpieczenia społecznego. Warszawa 1988
 4. A. Wiktorow: Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych w wybranych krajach europejskich. Warszawa 1990
 5. M. Księżopolski: Zabezpieczenie społeczne. W: Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki Praca zbiorowa red. J. Auleytner. Warszawa 1990
 6. A. Wiktorow: Uzupełniające i dodatkowe systemy emerytalne w Europie Zachodniej. Warszawa 1985
 7. H.F. Zacher: Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec. Wrocław 1985^E. Więckowska-Meisner: Systemy ubezpieczeń dodatkowych we Francji W: Materiały informacyjne ZUS. Warszawa 1990
 8. A. J. Ogus, E.M. Barendt: The Law of Social Security. London 1988
 9. G. Pavone: Sintesi di legislazione sociale e previdenziale. Milano 1990
 10. G. Mazzoni: Manuale di diritto del lavolo, vol. II, Milano 1990
 11. W. Szubert: Refleksje nad reformą ubezpieczenia społecznego. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 4
 12. W. Topiński, M. Wiśniewski: Projekt systemu dodatkowych ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1991
 13. M. Księżopolski: Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich. Warszawa 1988
 14. L. Skovbjerg: Economic and Social Aspects of the Financing of Retirement Pensions. In: Economic and Social Aspects of Social Security Finansing. Geneva 1988
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu