BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Marian (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Zagadnienia wpływu nadmiernego długu publicznego na niestabilność rynków finansowych
The Influence of the Excessive Public Debt on the Instability of Financial Markets
Źródło
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2012, nr 1 (4), s. 13-22
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Rynki finansowe, Deficyt budżetowy, Kryzys finansowy, Gospodarka światowa
Public debt, Financial markets, Budget deficit, Financial crisis, World economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kapitał finansowy znajdujący się w rękach prywatnych decydentów rynkowych osiągnięty w rezultacie wzrostu zamożności społeczeństw wielu rozwiniętych krajów i skumulowanych ich oszczędności ulokowanych w bankach, papierach wartościowych, funduszach inwestycyjnych stanowią współcześnie dużo większy potencjał aktywów finansowych od tych, jakie znajdują się w dyspozycji rządów. Zmiana tych relacji, dających przewagę rynkom finansowym, znacząco utrudnia oddziaływanie państwa na stabilizację równowagi finansowej posiadanymi instrumentami oddziaływania oraz mechanizmami regulacyjnymi. Zatem istnieje potrzeba opracowania i wprowadzenia nowych rozwiązań w tym zakresie, które już są spóźnione w świetle powstających nowych zjawisk kryzysowych na rynkach finansowych. Wychodzenie z zadłużenia państw, jak wykazuje doświadczenie historyczne, jest długotrwałe i wymaga dużej determinacji rządzących, co w warunkach współczesnej demokracji jest niezwykle trudne do realizacji i natrafia na silny opór społeczeństwa. Wszystkie znane w teorii ekonomii i polityki gospodarczej możliwe sposoby wychodzenia z kryzysu ekonomicznego są trudne i ryzykowne. Najbardziej uznane są cztery strategie wyjścia z kryzysu, a mianowicie: ▪ oszczędności wydatków publicznych, co powoduje wzrost bezrobocia, spadek konsumpcji i pogłębienie recesji; ▪ rozpędzanie gospodarki - zwiększanie finansowania (kredytów, dotacji), ale na realizację takiej polityki rządy z reguły nie mają funduszy inwestycyjnych; ▪ restrukturyzacja długu publicznego poprzez pomoc zagraniczną i przerzucanie kosztów długu na instytucje finansowe oraz ludność; ▪ nakręcanie inflacji, powodującej gwałtowny spadek wartości pieniądza, wywołującej wiele negatywnych skutków gospodarczych i społecznych (wielokrotnie znajdowało zastosowanie praktyczne w przeszłości). Jak wykazuje doświadczenie, w zglobalizowanej gospodarce każdego z tych rozwiązań nie można łatwo zastosować. Konieczne staje się podejmowanie jednocześnie wielu sposobów rozwiązań. Szanse na ich skuteczność faktycznie już nie mieszczą się w ramach kompetencji i potencjalnych możliwości jednego państwa, lecz wymagają działań skoordynowanych i programów w wymiarze międzynarodowym. (fragment tekstu)

The article presents some current issues of the excessive indebtedness of countries, showing the views of politicians and economics theoreticians on this subject. In classical economics (the 18th century) it was commonly accepted that the government's expenses should not exceed its income. The opinions of economists have changed in time. At the beginning of the 20th century the Keynesian economists formulated the thesis that the budget deficit is admissible: it enables employing more people, increasing production. Nowadays managing the public debt depends mainly on governments' policy and has led to the excessive indebtedness in most of the countries. This situation destabilizes the financial markets, causes crises globally. The author elaborates on various reasons for the emergence of the budget deficit and the public debt in the USA and the countries of the European Union, as well as the factors of the instability of the financial markets. In the final part of the article the possible solutions of overcoming the economic and financial crisis are suggested.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
  2. D. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
  3. J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
  4. S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1999, s. 257-258.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-6117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu