BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wechta Przemysław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Płaca zasadnicza jako narzędzie ZZL
Basic Wages as a Tool in Human Resource Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 41-53, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Płace, Wynagrodzenie podstawowe, Siła robocza, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wages, Base salary, Labour force, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wyjaśnienia funkcji płacy zasadniczej, jaką pełni ona w stosunku kontraktowym między właścicielami organizacji produkcyjnej a jej pracownikami. W oparciu o teorię systemu społecznego Talcotta Parsonsa zostały wyróżnione cztery poziomy jego analizy. W badaniu posłużono się kryteriami zróżnicowania społecznego, dla których podstawą jest socjologiczna teoria własności Stanisława Kozyra-Kowalskiego. Wskazano ekonomicznych beneficjentów stanów równowagi, inflacji i deflacji w wymianie wkładów i wytworów między stronami omawianego stosunku kontraktowego. (abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is an attempt to explain the function basic wages play in the contractual relationship between the owners of a production organization and its employees. It is on the bass of Telcott Parsons' theory of social systems that four levels of the analysis have been identified. The research also applies criteria of social differentiation based on the theory of ownership of Stanisław Kozyr-Kowalski. Moreover, the economic beneficiaries of states of equilibrium, inflation, and deflation in the exchange of inputs and products of the parties of the discussed contractual relationship are identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
  2. Kozyr-Kowalski S. (1999), Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
  3. Mesjasz C. (2001), Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych, w Stabryła A., Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Mfiles.pl.
  4. Parsons T. (1957), Economy and Society. A Study In the Integration of Economic and Social Theory, London, Routledge and Kegan Paul Ltd.
  5. Parsons T. (1963), On the Concept of Political Power, Proceedings of the American Philosophical Society, nr 3.
  6. Wynagrodzenia zarządów spółek giełdowych w 2011 roku (2012), dostęp 30 sierpnia 2013 http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/pwc_wynagrodzenia_czlonkow_zarzadow_w_2011.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu