BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Gospodarowanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia
Human Resources Management Considering Flexible Forms of Employment
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 305-311, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Elastyczność rynku pracy, Elastyczność zatrudnienia
Management, Human Capital Management, Labour market flexibility, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój elastycznych form zatrudnienia powoduje zmianę relacji pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Wpływa to na zmiany w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim wobec osób wykonujących pracę w ramach form atypowych. Zmiany te polegają przede wszystkim na "kurczeniu się" funkcji personalnej, w przeciwieństwie do jej rozwoju (wzbogacania) w przypadku pracowników stałych. (abstrakt oryginalny)

Flexible forms of employment contract development gives an occasion to the changes of relations between employer and employee. It makes changes in the human capital management towards the people who works within flex-contracts. These changes consist in diminish of personnel function, opposite to its development (increase) in instance of jobholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 33, 299, 305.
  2. Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K.W. Frieske. IPiSS, Warszawa 2003, s. 18.
  3. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Red. M. Juchnowicz. Difin, Warszawa 2007, s. 52.
  4. Gableta M.: Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 2003, s. 49, 128.
  5. Pawlak Z.: Personalna funkcja firmy. Poltext, Warszawa 2003, s. 32-33.
  6. Szylko-Skoczny M.: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. IPS UW, Warszawa 2004, s. 251.
  7. Zarządzanie kadrami. Red. T. Listwan. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 7.
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Red. W. Golnau. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 26-27.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu