BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Jan (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
O granicach innowacyjności przedsiębiorstwa
About Innovating Limitations in Companies
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 313-319, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w organizacji, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie kompetencjami
Enterprise management, Innovations in organization, Strategic management, Competence management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zostało poświęcone wykazaniu, iż działalność innowacyjna przedsiębiorstwa może być źródłem wielorakich, strategicznie istotnych korzyści, ale jednocześnie, że może ona wywoływać wiele różnych, często dalekosiężnych i doniosłych skutków negatywnych. Skutkom negatywnym można w niektórych przypadkach przeciwdziałać, ale to też wymaga nakładów. Potencjalne skutki negatywne, w zestawieniu (konfrontacji) z potencjalnymi korzyściami wyznaczają pole wyboru (swobody) aktywności innowacyjnej. Warunkiem racjonalności decyzji w tym zakresie jest wszechstronne i rzetelne rozpoznanie pozytywnych i negatywnych konsekwencji działań innowacyjnych oraz możliwości ich kształtowania. (abstrakt oryginalny)

This paper has an aim to show that the innovation activity of an enterprise can be the source of many different strategic benefits, but it can also cause many different far-reaching and important negative effects. It is possible to counteract these negative effects, but it also causes costs. Potential negative effects confronted with potential benefits limit the scope of the rational choice of innovation activities. The condition of the rational decision in this area is a wide-ranging and solid recognition of the positive and the negative effects of innovation activities and the possibility of its forms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997, s. 107.
  2. Masłyk-Musiał E.: Zarządzanie zmianami w firmie. CIM, Warszawa 1996.
  3. Niemczyk J.: Możliwości strategicznego zarządzania kompetencjami. W: Zarządzanie strategiczne, ujęcie zasobowe. Red. R. Krupski. PN WWSZiP, Wałbrzych 2006, s. 119.
  4. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. Free Press, New York 1962, s. 162.
  5. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
  6. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999, s. 104-144.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu