BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (University of Gdansk, Poland), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Karpacz Jarosław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Innowacyjność średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy ?
Innovation of Medium Enterprises. What Does it Depend On ?
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 347-362, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje w organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise management, Innovations in organization, Enterprise innovation, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu scharakteryzowanie czynników warunkujących innowacyjność, a więc skłonność średniego przedsiębiorstwa do tworzenia innowacji. Na rzecz jego realizacji opracowano studium przypadku średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w regionie świętokrzyskim. W badaniach wykorzystano źródła danych pozyskane w wyniku przeprowadzonych w tym przedsiębiorstwie badań sondażowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to describe innovation determinants, well proneness a medium enteiprise to create innovations. For the purpose of its accomplishment the case study of medium production enterprise working in świętokrzyski region was done. In research were used data sources gained during poll research made in this enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J.: Czy polskie przedsiębiorstwa są innowacyjne. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 2. Bieniok H.: System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. AE, Katowice 2006, s. 261,229,226.
 3. Bratnicki M.: Rozważania o stosowaniu studium przypadków w badaniach przedsiębiorczości. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 9.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. TNOiK, Toruń 2001, s. 4-7.
 5. Innowacyjność przedsiębiorstw. Red. J. Bogdanienko. Toruń 2004, s. 19, 83-84.
 6. Maylor H., Blackman K.K.: Researching Business and Management. Palgrave Macmillan, New York 2005.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 2007, s. 230.
 8. Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa 2004, s. 10.
 9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004. Dz.U., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 10. Yin R.K.: Case Study Research, Desing and Methods. Sage Publication, Newbury Park 1994.
 11. The Case Method of Learning, "Management for Science and Engineering" 2003, Fall.
 12. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 2007, s. 14, 15.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu