BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie poprzez wartości jako narzędzie walki z korupcją w przedsiębiorstwie
Values - Based Management as a Tool to Fight Corruption in a Company
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 375-383, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartości i normy etyczne, Wartości w biznesie, Zarządzanie wartością, Przeciwdziałanie korupcji
Enterprise management, Value and ethical norms, Values ​​in business, Value management, Corruption fighting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą walki z korupcją jest rozbudowanie moralności organizacji i stworzenie przez to kultury antykorupcyjnej. Odpowiedź na pytania, czym jest korupcja, jakie są jej wymiary i typy oraz jaka jest rola zarządzania poprzez wartości w procesie kompetencji moralnych firmy przedstawiono w powyższym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

The fundament of corruption fight is a building of organization morality and development of anti-corruption culture. The paper provides the answer of what the corruption is, what are the dimensions of corruption and what is the role of management by values In the process of moral competences of an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bakan J.: Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006, s. 73.
  2. Ashforth B.E., Gioia D.A., Robinson S.L., Trevino L.K.: Special Topic Forum on Corruption in Organizations Introduction To Special Topic Forum: Re-Viewing Organizational Corruption. "Academy of Management Review" 2008, Vol. 33, No. 3.
  3. Jacobs G., MacFarlane R.: The Vital Corporation. How American Businesses Large and Small Double Profits in Two Years or Less, http://miraintemational.com/books/ corporation/CHAP04.htm
  4. Stachowicz-Stanusch A.: Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. OnePress, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu