BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźma Ewa
Tytuł
Powstanie i działalność Państwowego Liceum Plastycznego w Zamościu w latach 1945 - 1954
Inception and Activity of the Public Art High School in Zamosc between 1945-1954
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2008, nr 2 (2), s. 187-195
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Szkolnictwo średnie, Sztuka, Nauczanie, Edukacja, Kultura
Secondary education, Art, Teaching, Education, Culture
Uwagi
summ
Abstrakt
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 15 IX 1944r. o zakresie działania i organizacji Resortu Kultury i Sztuki, powierzył mu pieczę nad szkolnictwem artystycznym1. Na jego mocy kierownik resortu, Wincenty Rzymowski w porozumieniu z Resortem Administracji Publicznej, wydał 5 X 1944r. rozporządzenie o utworzeniu organów kultury i sztuki przy urzędach wojewódzkich i starostach powiatowych. Podzielono je na referaty: ogólny (sprawy personalne, prawne, prasowe, gospodarcze, zaopatrzeniowe, sekretariat), teatralny, muzyczny, literacki, sztuk plastycznych, muzeów i ochrony zabytków, szkolnictwa artystycznego, estrady i cyrku.(fragment tekstu)

The article presents the history of inception and formation of the art school in Zamosc. Author describes all problems that the school had to face at the beginning of its activity and the rampant development in early 50s. of the 20th century. There are also statistic data concerning the social status of pupils and initiatives of teachers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobosiewicz S., Szkolnictwo ogólnokształcące. [w:] Kultura Polski Ludowej. Warszawa 1966, s. 367;
  2. Kuźma E. Powstanie i działalność Teatru Ziemi Zamojskiej w latach 1945 - 1948, "Archiwariusz Zamojski" 2003, s. 7 - 16
  3. Malarstwo u najmłodszych. "Sztandar Ludu" 1949, nr 45, s. 4
  4. Młodzi plastycy zamojscy ku czci Mickiewicza. "Sztandar Ludu" 1949, nr 63, s. 4
  5. Wieś polska dostarcza tematów młodym plastykom Zamościa. "Sztandar Ludu" 1949, nr 134, s. 4
  6. W Zamościu powstał teatrzyk kukiełkowy. "Sztandar Ludu" 1950, nr 139, s. 5
  7. Nowa ksiąŜka do nauki o Polsce i świecie współczesnym."Sztandar Ludu" 1950, nr 40, s. 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu