BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruciński Andrzej (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Lotnictwo i transport lotniczy - retrospekcja 110 lat. Wykład inauguracyjny na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 roku
Aviation and Air Transport - 110 Years Of Retrospection. Opening Ceremony Lecturer on the Faculty of Economics, University Of Gdansk - 2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2013, nr 48, s. 11-23, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Historia lotnictwa, Transport lotniczy, Samoloty
Aviation, Aviation history, Air transport, Planes
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Współczesny transport lotniczy jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się gałęzią i elementem światowego systemu obsługi pasażerów, lotniczego cargo oraz poczty. Jest ważnym czynnikiem globalizacji, transportowej integracji przestrzennie odległych regionów i nośnikiem najnowszych, zaawansowanych technologii. W 2013 r. mija 110 rocznica pierwszego lotu człowieka aerodyną, tj. statkiem powietrznym cięższym od powietrza z napędem mechanicznym - samolotem. W tym czasie podlegał on licznym przeobrażeniom i zastosowaniom skutecznie konkurując na światowych rynkach zarówno w gałęziowej, jak i międzygałęziowej skali. Najnowsze, techniczne i organizacyjne rozwiązania w transporcie lotniczym oddziałują na rozwój liniowej i punktowej infrastruktury gałęzi, w tym portów lotniczych, nowoczesnych obiektów o wyspecjalizowanych, gospodarczych i pozagospodarczych funkcjach. Są one ważnymi elementami zagospodarowania współczesnej przestrzeni, generującymi prestiż, rozwój i wzrost wielu miast i regionów. Przedstawiony w artykule tekst, wzbogacony prezentacją multimedialną, był przedmiotem wykładu inauguracyjnego autora, wygłoszonego w dniu 3 października 2013 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. (abstrakt oryginalny)

The present air transport is the modern, dynamically developing branch of transport and the very important element of the world's system of the carriage of passengers, cargo and mail. Air transport is the important factor of the globalization and transport integration of the remote parts of the world. In the year 2013 we celebrate the 110 anniversary of the first flight of the man in the havier than air vehicle with the mechanical force - the aircraft. In the previous 110 years the aircraft changed and with a good result competed on the world markets with other means of transport. The modern technic and organization solutions the air transport act on the development of the infrastructure of the branch - airports the very modern and hunge objects. The presented text plus multimedial presentation were the subject of the lecture of Author of the opening ceremony done at the October the 3rd at the Economic Faculty of the Gdansk University.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batchelor J., Chant C., Flight, The History of Aviation, Galery Books an imprint of W.H. Smith Publishers, Inc., New York 1990, s. 62.
 2. Jackson R., Historia lotnictwa, Wydawnictwo Olesiejuk Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki 2010.
 3. "Lotnictwo" 2010, nr 8, www.magnum-x.pl [dostęp 2.10.2013].
 4. Kunikowska E./onet [dostęp 2.10.2013].
 5. Materiały udostępnione przez Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.
 6. Ruciński A., Rucińska D., Tłoczyński D., Transport lotniczy, Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 7. Simons D., Withington T., Historia lotnictwa. Od pierwszych dwupatowców po podbój kosmosu, Parragon Books Ltd, Bath BA1 1HE, UK, 2008.
 8. Smithsonian Air and Space Museum, airandspace.si.edu [dostęp 1.10.2013].
 9. www.airbus.com [dostęp 3.10.2013].
 10. www.fizyka.net [dostęp 2.10.2013].
 11. www.konflikty.pl [dostęp 4.10.2013].
 12. wikipedia.pl [dostęp 1.10.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu