BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tłoczyński Dariusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Światowy rynek transportu lotniczego w 2012 roku: wybrane problemy, kierunki rozwoju
Air Transport Market in 2012 - Some Problems and Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2013, nr 48, s. 24-44, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Porty lotnicze, Transport lotniczy, Samoloty
Aviation, Airports, Air transport, Planes
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
W artykule dokonano analizy ruchu lotniczego w 2012 r. w segmencie podróży pasażerskich oraz ładunków. Wskazano na najważniejsze czynniki mające wpływ na wielkość obsługi rynku. Przedstawiono wyniki operacyjne największych przewoźników lotniczych oraz porty lotnicze. Określono najważniejsze wyzwania stojące przed światowym oraz europejskim transportem lotniczym. W podsumowaniu ukazano rolę polskiego rynku transportu lotniczego w światowym systemie transportowym. (abstrakt oryginalny)

This article analyses the global air traffic in 2012. Presents the most important factors affecting the air transport market. An analysis of the operating results of the largest air carriers and airports. Defined the major challenges faced by the global and European air transport. In summary shown the role of polish air transport market in the global transport system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Air Freight Market Analysis, IATA, August 2013.
 2. ^ Air Transport Market Analysis, IATA, December 2012.
 3. Air Transport Market Analysis, IATA, January 2013.
 4. Air Transport Reporting Forms A and A-S plus ICAO Estimates, ICAO.
 5. Airbus Global Market Forecast 2012-2032, Airbus, Toulouse 2012.
 6. Airports Council International.
 7. Current Market Outlook 2011-2031, Boeing Commercial Airplanes 2012.
 8. Europa - USA: znaczne zró¿nicowanie trendów sektorowych. Informacja prasowa Euler Hermes, Warszawa 11 kwietnia 2013 r.
 9. IATA Economics, FAA Opsnet.
 10. IATA Economics, SRS Analyser database.
 11. Market Share of Low Fares Airlines in Europe, sprawozdanie końcowe, luty 2011 r., York Aviation dla ELFAA.
 12. Marketing na rynku usług lotniczych, pod red. A. Ruciñskiego i D. Ruciñskiej, Wydawnictwo UG, Gdañsk 2000.
 13. Premium Traffic Monitor, IATA, July 2013.
 14. Rutkowski K., Rynek międzynarodowych przewozów lotniczych. Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa 1987.
 15. Unijna polityka w zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa - jak sprostać przyszłym wyzwaniom? Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2012.
 16. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 17. World Airline Report 2012, Air Transport World, June 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu