BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Developments in Research on the Attitudes Poznań University of Economics Students
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 207-217, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Postawy społeczne, Kariera zawodowa, Rodzina, Studenci
Social attitudes, Professional career, Family, Students
Uwagi
summ.
Abstrakt
For several years we have watched worsening demographic situation of our country. Fever children are born and fewer people choose legalization of their relationships There are a lot of arguments to explain such a situation. Problem of appropriate work is worth special attention. It is hard for the young people to find decent job for decent salary. The main study objective is showing what kind of values are the most important in Poznan students' life. The study attempts to determine what, according to the youth's opinion, is the sense of life through the value identification. Usually there are several important ones, the rest remains complying. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Didier J., Jarosz K. (1996), Słownik filozofii, Książnica, Katowice.
 2. Ignatczyk W. (2002), System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku, AEP, Poznań.
 3. Kloska G. (1982), Pojęcie, teoria i badanie wartości w naukach społecznych, PWN, Warszawa.
 4. Kłoskowska A. (1972), Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa.
 5. Marjański J. (1990), W poszukiwaniu sensu życia, KUL, Lublin.
 6. Pająk J. (2007), Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna, "Zeszyt Naukowy WSZ w Częstochowie", Częstochowa.
 7. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOHOS, Kraków.
 8. Śliwerski B. (red.) (1993), Kontestacje pedagogiczne, IMPULS, Kraków.
 9. Wierzchosławski S., (1999), Demograficzne aspekty procesy starzenia się ludności polskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Wielka Encyklopedia Powszechna (1962), PWN, Warszawa, t. I.
 11. Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, tom I, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu