BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Lucyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ubóstwo jako problem w okresie transformacji gospodarki
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 41-49, bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe
Przemiany polityczne, Ubóstwo, Społeczeństwo, Polityka społeczna, Mieszkania, Ochrona zdrowia
Political changes, Poverty, Society, Social policy, Dwellings, Health care protection
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny GUS
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Okres transformacji gospodarki odbywa się w Polsce znacznym kosztem społecznym. Składa się na to wiele przyczyn, ich skutki są bardzo dolegliwe, a co najbardziej groźne, mają długotrwały charakter, dotyczą niekiedy ludności przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej, a ponadto mają szeroki zakres przestrzenny. Generalnie możemy mówić o procesie pauperyzacji znacznych grup polskiego społeczeństwa. Oczywiście ubóstwo ma bardzo różnorodne konotacje, zmienne w różnych warunkach ekonomicznych i czasowo-przestrzennych. Przez ubóstwo w powszechnym rozumieniu uważa się utrwaloną sytuację niskich dochodów i niskiego spożycia. Wydaje się jednak, że określenie to wymaga rozszerzenia, czego dokonałam w innych moich opracowaniach2. Stwierdziłam w nich, że do ustalenia sfer ubóstwa poza oceną dochodów ludności niezbędna jest ocena dostępności mieszkań, usług, ochrony zdrowia, żywności, dóbr kultury, zagospodarowania materialnego jako całokształtu czynników niezbędnych do funkcjonowania gospodarstw domowych, sprawą bowiem o szczególnym znaczeniu jest występująca często kumulacja różnych form niedostatku, niesprawności i łączenia się z tym niezaradności, czyli tzw. syndrom ubóstwa. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Frąckiewicz: Sfery niedostatku. Warszawa 1983
  2. L. Frąckiewicz: Ubóstwo jako kwestia społeczna. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1988, nr 9
  3. Z. Kędzior: Polskie gospodarstwa domowe - diagnoza, kierunki przemian. Katowice 1993 (maszynopis powielony)
  4. J. Sobiech: Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną. Poznań 1990
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu