BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rajkiewicz Antoni (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Minimum socjalne wobec procesów pauperyzacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 50-55, bibliogr.1 poz.
Słowa kluczowe
Minimum socjalne, Ubóstwo, Wynagrodzenia, Ludność
Social minimum, Poverty, Remuneration, Population
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny GUS, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W rozważaniach na temat procesów ubożenia znacznych grup ludności naszego kraju nie sposób nie uwzględnić minimum socjalnego. Warto przy tym podkreślić, że kategoria ta ma u nas już ugruntowaną pozycję i w ostatnim ćwierćwieczu niejednokrotnie była brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących warunków bytu i świadczeń socjalnych. Badania nad minimum socjalnym rozpoczęły się w Polsce w latach sześćdziesiątych, a zajmowali się nimi przede wszystkim Lucyna Deniszczuk i Andrzej Tymowski. Opracowanie pt. "Minimum socjalne. Metodyka i próba określenia", pióra Andrzeja Tymowskiego przekształciło się w rozprawę habilitacyjną, przyjętą w 1971 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyliczenia A, Tymowskiego wykazywały, że w końcu lat sześćdziesiątych około 14% samotnych robotników, 20% emerytów i 33% 4-osobowych rodzin pracowniczych żyło na poziomie lub poniżej przyjętego minimum socjalnego. Dane te stanowiły ważny argument przy podejmowaniu decyzji anulującej podwyżki cen z grudnia 1970 roku. W latach siedemdziesiątych prowadzono dalsze badania nad minimum socjalnym w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Kierował nimi Michał Winiewski. Od czasu do czasu wypowiadali się na ten temat politycy proponując m.in. ustalenie minimum socjalnego (w wyrażeniu pieniężnym) na poziomie połowy średniej płacy pracowniczej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Góralska: Minimum socjalne. Metody obliczeń i interpretacja. Warszawa 1986
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu