BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minkiewicz Adam
Tytuł
Dezintegracja społeczna - cena restrukturyzacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 57-79, rys.,bibliogr.27 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja gospodarki, Społeczeństwo, Ubóstwo, Patologie społeczne, Narkomania, Zdrowie publiczne
Economic restructuring, Society, Poverty, Social pathologies, Drug addiction, Public health
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny GUS, Ministerstwo Zdrowia (MZ)
,
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W procesie transformacji systemowej w Polsce, podobnie jak i w innych . krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wspólnym elementem jest program restrukturyzacji, który - w powszechnym odczuciu - odnosi się do sfery gospodarki. Jest to założenie zawężające i mylne, bowiem przebudowa tzw. technosfery musi się odbyć kosztem biosfery, socjosfery i psychosfery. Restrukturyzacji dokonuje się etapami: w pierwszym burzy się zastane struktury, aby poprzez tzw. okres przejściowy osiągnąć etap trzeci - tworzenie nowego kształtu rzeczywistości. Cechą charakterystyczną procesów rozwojowych jest współwystępowanie sił dezintegracji i sił integracji, tj. rozkładu struktur i ponownego scalania elementów składowych, tak aby osiągnąć nowy stan jakościowy, odpowiadający celom rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Aleksandrowicz: Sumienie ekologiczne. Warszawa 1979
 2. K. Lorentz: Odwrotna strona zwierciadła. Warszwa 1977
 3. A, Rajkiewicz: Sfery niedostatku, cz. II. Warszawa 1983, s. 168
 4. B. Kościukiewiecz: Sfery niedostatku i konflikty w przestrzeni miejskiej
 5. J. Szczepański: Sprawy ludzi. Warszawa 1978
 6. A. Toffler: Trzecia fala. Warszawa 1985
 7. L Kokotkiewicz: O zjawiskach patologii społecznej. "Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 4
 8. I. Lazari-Pawłowska: Schweitzer. Warszawa 1976
 9. A. Kępiński: Lęk. Waraszwa 1977, s. 119
 10. I. Kokotkiewicz,M. Łuczak: Ograbić i dokopać. "Wprost" 1992, nr 37
 11. M. Cielemęcki: Sterroryzowani. "Wprost" 1993, nr 2
 12. P. Gajdziński, KL Grabowski: Gołe pięści. "Wprost" 1992, nr 22
 13. M. Jarosz: Problemy dezorganizacji rodziny. Warszawa 1979
 14. P. Wróbel: Zawody ze śmiercią. "Wprost" 1992, nr 43
 15. Skrętowicz: Zdrowie ludności wiejskiej - somatyczny aspekt zdrowia. "Wiadomości Statystyczne" 1992, nr 5
 16. A. Minkiewicz: infrastruktura społeczna jako warunek zaspokajania potrzeb. Warszawa 1992 (maszynopis powielony)
 17. J. Rogala: System przemienienia. "Wprost" 1993, nr 11
 18. J. Danecki: Świadectwo danych. "Polityka Społeczna" 1992, nr 11/12
 19. A. Czyżewska, A. Kostarczyk: Problematyka ochrony i kształtowania środowiska kulturalnego Polski w planie przestrzennego zagospodarowania kraju. W: Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Zeszyt 142/1989, s. 70
 20. A Minkiewicz: Bezrobocie jako czynnik dezintegracji rodziny i społeczności lokalnych. Warszwa 1992 (maszynopis powielony)
 21. J. Auleytner: Uwagi o braku polityki społecznej państwa. "Polityka Społeczna" 1992, nr 11.12
 22. Poberty Measurement For Economies In Transition In Eastern European Countries. "Polityka Społeczna" 1992, nr 11/12
 23. K. Zieliński: Zdrowie psychiczne młodzieży. W: Zdrowie psychiczne. Praca zbiorowa pod red. K. Dąbrowskiego. Warszawa 1979, s. 460
 24. K. Nazarewicz, P. Kwiatkowski: Zabójcze nastolatki. "Wprost" 1993, nr 3
 25. ^T. Kowalewicz: Narkomania a struktura społeczna. W: Problemy patologii i przestępczości. Warszawa 1992, s. 357
 26. M. Jarosz: Decyzje ostateczne. W: Społeczeństwo i socjologia. (Księga poświęcona Profesorowi Janowi Szczepańskiemu). Warszawa 1985, s. 381
 27. A. Wawrzycka: Chory człowiek Europy. "Wprost" 1991, nr 11
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu