BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurzynowski Adam
Tytuł
Ubóstwo w lokalnym środowisku bezrobotnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 81-93, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Bezrobocie, Warunki życia ludności, Materialne warunki życia ludności, Dochody ludności, Kryzys finansowy
Poverty, Unemployment, People's living conditions, Population's materials living conditions, People's income, Financial crisis
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny GUS
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Istniejące i rosnące bezrobocie, w różnej skali w poszczególnych środowiskach lokalnych, skłania do analizy warunków bytu bezrobotnych i ich ' rodzin w ujęciu nie tylko globanym, lecz także środowiskowym. W warunkach polskich, w których praktycznie nie istnieje mobilność siły roboczej w rozumieniu rynku pracy, bezrobotni i ich rodziny są "przywiązani" do swoich miejsc zamieszkania, ponieważ w innych miejscowościach nie są w stanie rozwiązać swoich problemów mieszkaniowych ze względu na ogólny brak mieszkań. Stwarza to sytuację, w której lokalne struktury bezrobocia "oczekują" na poprawę sytuacji na rynku pracy w dwóch stron, tj. ze strony sektora publicznego działającego pod zarządem władzy lokalnej i rządu wspierającego lokalne rozwiązania oraz ze strony sektora prywatnego, który docelowo ma spełniać podstawową rolę w rozwiązywaniu problemów bezrobocia poprzez kreację nowych miejsc pracy. Stagnacja lokalnych środowisk i bezrobocia jest bardzo trudnym problemem nie tylko obecnie, lecz będzie także w przyszłości, jeżeli nie dokonają się zmiany w polityce mieszkaniowej prowadzące do łatwiejszego dostępu do mieszkań, co nie oznacza dostępu darmowego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu