BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Breguła Damian
Tytuł
Lokalna polityka społeczna
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 95-105, bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Rozwój gospodarczy, Polityka komunalna, Administracja lokalna, Ekologia
Social policy, Economic development, Municipal policy, Local administration, Ecology
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Renesans lokalizmu jako sposobu definiowania rzeczywistości społecznej datuje się w Zachodniej Europie na drugą połowę XX wieku. Źródeł lokalizmu, czyli "[...] względnej autonomii oraz upodmiotowienia konkretnych społeczności lokalnych w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym w ramach szerszego układu społeczno-przestrzennego i politycznego" , należy upatrywać w trzech grupach czynników: ekonomiczno-doktrynalnych, społeczno-politycznych i kulturalno-świadomościowych. Powyższa triada w sposób bezpośredni lub pośredni wpłynęła na zaistnienie zachodnioeuropejskiego wzorca konceptualno-realizacyjnego polityki społecznej, tj. modelu lokalnej polityki społecznej. Charakterystykę tego modelu przeprowadzoną na podstawie analizy wymienionych uwarunkowań autor chciałby uzupełnić próbą weryfikacji hipotezy o obiektywnym charakterze ewolucji zachodniej polityki społecznej od jej wariantu centralnie sterowanego (makroskalowego) do orientacji wyraźnie prolokalnej (mikroskalowej). Uwarunkowania ekonomiczno-doktrynalne wiążą się w dużym stopniu z kryzysem ekonomicznych koncepcji J.M. Keynesa, określających podstawy teoretyczne doktryny państwa dobrobytu. Symptomy recesji pojawiły się jako jedne z pierwszych w Stanach Zjednoczonych, gdzie począwszy od 1966 roku (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Domańska: Wokół interwencji państwa w gospodarką. Warszawa 1992, s. 117
 2. J.Z. Muller: Przyszłość kapitalizmu, "Ameryka" 1990, nr 233, s. 3
 3. W. Nykiel: Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych. Łódź 1993, s. 14
 4. W. Gierlowski: Niemiecka gospodarka komunalna. W: Socjalna gospodarka rynkowa. Warszawa 1992, s. 139
 5. N. Gajl: Teorie podatkowe w świecie. Warszawa 1992, s. 120
 6. J.K Galbraith: Ekonomia w perspektywie. Warszawa 1992, s. 299
 7. M.S. Szczepański: Pokusy nowoczesności. Katowice 1992, s. 26-30, 58- -62
 8. M.S. Szczepński: Teoria zmian społecznych. Katowice 1985, s. 64-65
 9. J. Szacki: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 1983, s. 642
 10. A. Kłoskowska: Socjologia kultury. Warszawa 1983, s. 355
 11. S. Ossowski: O ojczyźnie i narodzie. Warszawa 1984, s. 34-36
 12. J. Supińska: Dylematy polityki społecznej. Warszawa 1991, s. 131
 13. K.Z. Sowa: Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu. W: Społeczności lokalne. Praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego, K.Z. Sowy, P. Dutkiewicza. Warszawa 1989, s. 24
 14. R. Popper: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T. 2, Warszwa 1993, s. 140
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu