BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądry Irena
Tytuł
Praca warunkiem integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 113-118, bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Integracja społeczna, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rehabilitacja niepełnosprawnych, Problemy społeczne
Disabled people, Social integration, Disabilities employment activity, Rehabilitation of disabled persons, Social problems
Firma/Organizacja
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Problemy społecznej integracji niepełnosprawnych są aktualne bez względu na czas i sytuację społeczno-ekonomiczną. Problematyka inwalidztwa jest zagadnieniem, które ze względu na swoje konsekwencje nie tylko dla osób dotkniętych chorobą lub kalectwem, ale także dla całego społeczeństwa, powinno być szczególnie traktowane w polityce społecznej państwa, a o wadze zjawiska świadczy fakt, iż 10% polskiego społeczeństwa stanowiąosoby niepełnosprawne i populacja ta wskazuje tendencje wzrostowe . Równocześnie integrację społeczną niepełnosprawnych należy traktować nie jako cel wielu działań, a jako ciągły proces kształtowania wzajemnych relacji między osobami niepełnosprawnymi i sprawnymi. Warunkiem uczestnictwa ludzi niepełnosprawnych w życiu społecznym, pełnienia określonych ról społecznych jest traktowanie tej populacji jako integralnej części społeczeństwa, a o oczekiwanym stanie w znacznej mierze decydują postawy, jakie społeczeństwo zajmuje wobec niepełnosprawnych. Stosunek do nich zbiorowości zdrowych i sprawnych jednostek jest także determinantą ich stanu zdrowia (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Ostrowski: Bariery społeczne w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: Studia z socjologii niepełnej sprawności. Praca zbiorowa pod red. M. Sokołowskiej i A. Rycharda. Wrocław 1983, s. 18-19
  2. A, Hulek: Człowiek niepełnosprawny a system integracyjny. W: Integracja ludzi niepełnosprawnych. T. I, Warszawa 1992, s. 22-23
  3. K.J. Zabłocki: Praca jako czynnik integrujący inwalidów. W: Integracja ludzi niepełnosprawnych. T. I. Warszawa 1992, s. 204
  4. Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. "Dziennik Ustaw" 1991, nr 46, poz. 201
  5. H. Pławucka: Nowe uregulowania problematyki zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej. "Polityka Społeczna" 1992, nr 8, s. 11-14
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu