BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Ochrona zdrowia - nowa sytuacja
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 149-156
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Służba zdrowia, Ubóstwo, Polityka zdrowotna, Źródła finansowania, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care protection, Health service, Poverty, Health care policy, Source of financing, Health care insurance
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Obniżanie w ostatnich latach realnych nakładów na ochronę zdrowia związane z trudnościami finansów publicznych państwa, ograniczanie dostępności do świadczeń medycznych połączone z pobieraniem opłat oraz postępujący proces rozpadu państwowego systemu służby zdrowia spowodowały dramatyczny spadek poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. W świadomości społecznej, także wśród ekspertów, istnieje przekonanie o kryzysie systemu opieki zdrowotnej. Najbardziej znaczącym wymiarem tego kryzysu jest rosnące niezadowolenie i pogarszanie się stanu zdrowia społeczeństwa, a więc rzeczywistych lub potencjalnych odbiorców świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to głównie następujących zagadnień: - trudności lub czasami niemożności uzyskania pomocy lekarskiej w miejscu i czasie, które pacjent traktuje jako najwłaściwsze, co postrzegane jest jako ograniczona dostępność świadczeń, - trudności z wykupieniem właściwego leku z uwagi na jego często ogromną cenę, - formalistyczne i bezduszne traktowanie pacjenta postrzegane jako następstwo niewłaściwych postaw samych lekarzy, jak i efekt takiej organizacji, w której brakuje lekarza przyjmującego na siebie odpowiedzialność za całościowe prowadzenie pacjenta, - niezgodna z oczekiwaniami jakość pomocy medycznej, - naruszanie reguł dyscypliny pracy przez późniejsze rozpoczynanie i wcześniejsze opuszczanie pracy przez pracowników służby zdrowia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu