BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mortimer-Szymczak Halina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rynek pracy w procesie restrukturyzacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 157-164
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Rynek pracy, Bezrobocie, Gospodarka narodowa, Ekonomia
Restructuring, Labour market, Unemployment, National economy, Economics
Kraj/Region
Polska, Łódź, Województwo śląskie
Poland, Lodz, Śląskie voivodship
Abstrakt
W sytuacji społeczno-gospodarczej Polski do ważniejszych zagadnień należą restrukturyzacja, rynek pracy i bezrobocie. Przez restrukturyzację rozumiemy przemiany dokonujące się bądź jakie powinny się dokonać w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Przemiany te z zasady odnoszą się do zagadnień globalnych w skali kraju lub regionu. Są one wieloaspektowe. Chodzi o zachowanie i podniesienie standardu życia obywateli w nowych warunkach gospodarki rynkowej. Restrukturyzacja obejmuje zatem zagadnienia demograficzne, dotyczące podstawowej egzystencji, a więc zachowania i tworzenia miejsc pracy. Ponadto spotykamy określenie rekonwersja. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy likwidowane są wielkie zakłady produkcyjne jako skutek upadłości określonej gałęzi czy branży przemysłowej. Zwolnienia pracownicze nie są już pojedyncze, przybierają formę zwolnień grupowych, powodując masowe bezrobocie. Zjawiska takie spotykamy w niektórych regionach, noszą one nazwę regionów szczególnego zagrożenia bezrobociem. Wówczas przemiany dotyczą określonej gałęzi lub branży przemysłowej (rekonwersja), jednocześnie cały region wymaga przekształceń wielokierunkowych (restrukturyzacja). Tendencje te zauważamy we wszystkich państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (postsocjalistycznych). Możemy uznać je za zjawisko stałe, towarzyszące przekształceniom o charakterze prawidłowości. Powyższe stwierdzenie o prawidłowości jest dyskusyjne. Podstawą delimitacji rynku pracy jest administracyjny podział kraju. Wiadomo, iż podział ten nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu