BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Polska na tle krajów EWG. Wybrane aspekty polityki społecznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Ubóstwo jako problem polityki społecznej, 1993, s. 175-183, rys.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Szkolnictwo państwowe, Bezrobocie, Poziom życia, Demografia
Social policy, State education, Unemployment, Living standard, Demography
Firma/Organizacja
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
European Economic Community (EEC)
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
W drugiej połowie 1992 roku zespół pracowników Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach w składzie J. Biolik, L. Frąckiewicz, J. Mika wykonał opracowanie na temat analizy polityki socjalnej i społecznej w Polsce i Wspólnotach Europejskich. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie niektórych wyników tego opracowania wraz z pewnymi uzupełnieniami i możliwą do przeprowadzenia aktualizacją, a głównie prezentacja oceny stanu w rozpatrywanej dziedzinie i sformułowanie rekomendacji zmian, jakie powinny być dokonane dla korekty niekorzystnego obrazu Polski na tle krajów Wspólnot Europejskich. Struktura demograficzna ludności w poszczególnych krajach ma ważne znaczenie z punktu widzenia działań osłonowych stanowiących domenę polityki socjalnej. Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie ludności oraz udział ludności w trzech wyróżnionych grupach wieku, a mianowicie: do 19 lat, od 20 do 59 lat i ponad 60 lat dla krajów europejskiej dwunastki i Polski ilustrują rysunki 1 i 2. Na tle rozpatrywanych krajów europejskich Polska charakteryzuje się korzystną strukturą demograficzną. W Polsce udział dzieci i młodzieży znacznie przekracza dane dla wszystkich krajów EWG poza Irlandią. Jednocześnie Polska charakteryzuje się niskim udziałem osób starszych w wieku 60 lat i więcej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu