BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Demograficzno-społeczne uwarunkowania modelu pomocy społecznej w latach 1990-2010
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Nowoczesny model pomocy społecznej, 1993, s. 31-53, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Demografia, Starzenie się społeczeństw, Wiek emerytalny, Aktywność zawodowa ludności, Renty inwalidzkie
Social assistance, Demography, Ageing of the population, Retirement age, Activity rate of population, Disability annuities
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest określenie prognozy wybranych zjawisk demograficznych i społecznych mających istotny wpływ na ewolucję i przyszły kształt modelu pomocy społecznej w Polsce. Prognozy sporządzono na podstawie najnowszych danych statystycznych dotyczących głównie 1990 roku, opracowań specjalistycznych dotyczących analizowanych sfer oraz najnowszych, opracowanych przez GUS w 1992 roku, tablic przewidywanego stanu ludności dla lat 1995, 2000, 2005 i 2010, W związku z tym przedstawione dalej wyniki w postaci tablic, wykresów i komentarzy zawierają dane statystyczne dotyczące roku 1990 oraz przewidywane wielkości rozmiarów kształtowania się analizowanych zjawisk demograficznych i społecznych dla wymienionych wyżej lat nadchodzącego dwudziestolecia. Syntetycznie proces przewidywanego starzenia się ludności Polski w rozpatrywanym okresie ilustruje wykres stanu ludności w poszczególnych grup. h w latach 1990, 2000 i 2010 (rys. 1). Poza przewidywanym stanem ludności w odpowiednich grupach wieku w poszczególnych latach rozpatrywanego okresu, istotne są również dane dotyczące procentowego udziału ludności w wyszczególnionych grupach w odniesieniu do ogólnego stanu ludności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu