BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmecová Jaroslava (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovakia)
Tytuł
Plánovanie dobrovoľníckej činnosti v neziskových organizáciách
Planning Volunteering in Nonprofit Organizations
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 111-122, bibliogr. 17 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Wolontariat, Szkolenia
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Volunteering, Training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Every non-profit organization working with volunteers should have a clearly defined strategic and operational planning volunteering. Importance, the role and status of volunteers is a key moment in the future direction of non-profit organizations. A significant role is also played by systematic work and training of volunteers. Training of volunteers is an investment for further development and direction of economic, marketing, personnel and project area. Volunteering requires to know the basics of planning, communication, time management, organization and evaluation of the individual activities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brozmanová Gregorová, A. 2012. Sociálny profil slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - výzvy pre sociálnu prácu. In. Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 2. Brozmanová Gregorová, A. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky.
 3. Dancák, P. 2009. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia. Vydanie prvé. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckoka-tolícka teologická fakulta.
 4. Dancák, P. 2009. Podnety pre výchovu a náboženstvo vo filozofii Józefa Tischnera, in: DISPUTATIONES QUODLIBETALES. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky.
 5. Gaudium Et Spes, Personálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete.1965. [online]. [citované 2012-08-05] Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/?cid=1118410965.
 6. Gozora, V. 2000. Krízový manažment. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
 7. Gozora, V. 2000. Podnikový manažment. 2. Nezmenené vydanie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
 8. Grűn, A. 2005. Pracovat i žít. Napětí mezi profesním a osobním životem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
 9. Karlӧf, B. - Lӧvingsson, F. H. 2005. Management od A do Z. Brno: Computer Press, a.s.
 10. Košturiak, J. 2010. Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote. Bratislava: Karmelitánske na-kladateľstvo v Bratislave.
 11. Matulayová, T. 2012. Fenomén dobrovoľníctva optikou andragogiky a sociálnej práce. In. Dobrovoľníctvo ako výskumná téma sociálnej práce a sociológie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 12. Maxwell, J. C. 2001. 17 zákonov tímovej práce. Bratislava: Slovo života international Bratislava, 2009. 268 s. ISBN 978-80-89165-21-6.
 13. Stolárik, S. 2007. Nový Dávid - prorok nádeje. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
 14. Stolárik, S. 2009. Spoločné i blízke témy náboženského a racionálneho uvažovania, In: Disputationes Quodlibetales. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky.
 15. Woods, T. E. 2005. Jak katolická Církev budovala západní civilizaci. Vydání 1. Praha: Res Claritatis.
 16. Zákon č. 282/2008 Z. z. z 2. júla 2008 o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [online]. [citované 2012-08-03] Dostupné na internete: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DetiMladez/KMAT/2008/20080926_Zc_282_2008.pdf.
 17. Zákon č. 406/2011 Z. z. z 21. Októbra 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online]. [citované 2012-08-02] Dostupné na internete: http://www.dobrovolnictvo.sk/ _subory/Zakon_o_dobrovolnictve.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu