BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panas Krystyna Teresa (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Psychology of Volunteering
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 149-163, rys., bibliogr. 8 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Samoświadomość, Wolontariat, Wartości i normy etyczne, Psychologia
Self-awareness, Volunteering, Value and ethical norms, Psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Volunteering (from Latin voluntarius) refers to conscious, willing acceptance of a job that one is not paid for. Volunteers do not get money for their work, but it does not mean they work for free. Their gratification is feeling good, needed, serving their altruistic needs, boosting their self-esteem. If one expects or demands thanks for the work done, at the same time behaving in a pitying or patronizing way, it contradicts the idea of volunteering. Conscious volunteering thus implies substantial self-awareness, acknowledging one's positive sides as well as limitations. Communication skills and competence are also indispensable; in this article, they are presented from the perspective of Eric Berne's transactional analysis and Schulz von Thun's conception of communication.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berne, E. 1961. Transactional Analysis in Psychotherapy. A Condor Book Souvenir Press (Educational and Academic) LTD. London.
  2. Berne, E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN. Warszawa.
  3. Bochin, M., Marinicová, M. 2012. Komunikácia vo firme ako súčasť obchodného protokolu v kontexte konania vybraného podniku, In. Mária Marinicová. Multilaterálne aspekty života spoločnosti No4. - 1.vyd. - Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
  4. Gilbert, M.C., Evans, K. 2004. Superwizja w psychoterapii. GWP. Gdańsk.
  5. Kubacka-Jasiecka, D. 2010. Interwencja kryzysowa. Wyd. Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.
  6. Marinicová, M. 2011. Coaching - an Important Component of Human Resources Development, In. Transactions of the universities in Košice, Č. 1.
  7. Marinicová, M. 2013. Etika v komunikácii manažéra [elektronikcký zdroj], In. Slávka Karkošková. Kvalita života IV. v sociálnych, etických a estetických dimenziách [elektronický zdroj]: zborník konferenčných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.
  8. Schulz von Thun, F. 2001. Sztuka rozmawiania. Wydawnictwo WAM. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu