BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rucińska Danuta (Uniwersytet Gdański), Zgłobicki Stanisław
Tytuł
System Informacji Geograficznej (GIS) jako narzędzie modelowania obsługi transportowej obszarów zurbanizowanych
Geographic Information System (GIS) as A Tool to Modelling of Transportation Services in Urban Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2013, nr 48, s. 99-108, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego
Słowa kluczowe
System Informacji Przestrzennej, Transport pasażerski, Urbanizacja, Miasto, Transport miejski, Analiza sieciowa
Geographic Information System (GIS), Passenger transport, Urbanisation, City, City transport, Network analysis
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Dynamiczny rozwój technologii i technik informacyjnych pozwolił na tworzenie baz danych umożliwiających podejmowanie skomplikowanych analiz różnych danych i prezentowanie ich wyników w postaci map lub innych dogodnych form. Jednym z narzędzi umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie danych i opracowywanie wyników na podstawie uzyskanych informacji jest System Informacji Geograficznej (GIS). W artykule zaprezentowano ten system ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania systemu w praktykach projektowania modeli obsługi transportowej na terenie obszarów zurbanizowanych. W końcowej część opracowania przedstawiono przykłady analiz sieciowych i wykorzystania systemu GIS do modelowania systemów transportowych. (abstrakt oryginalny)

In the XXIst century becous of dynamic technical development, it has been widely available creating database which allows presentation of world around; it also helps to analyse all the data and present the gained information in the forms of maps or in other convenient forms. GIS is one of the tools which enables gathering, processing and analysing the data and as well it draws up the results from all the gained information. The article presents GIS, but mainly it focuses on showing its abilities in designing models of transportation service in the urban areas. In the final part the article presents examples of road network analysis and how to use GIS in modelling transportation systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Florczak M., GIS jako narzędzie badania dostępności przestrzennej transportu zbiorowego, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 5.
  2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.
  3. Harris R., Sleight P., Webber R., Geodemographics, GIS and Neighbourhood Targeting, John Wiley & Sons Ltd., Chichester West Sussex, England 2005.
  4. Kucharski R., Gromadzenie danych do budowy modeli ruchu - przegląd możliwości, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 1.
  5. Kusz vel Sobczuk D., Systemy GIS w projektowaniu, (red.) J. Zaj¹c, I sympozjum GIS i GPS w praktyce, PWSZ w Chełmie, Chełm 2006.
  6. Kwiecieñ J., Systemy informacji geograficznej: podstawy, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 2004.
  7. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhin D.W., GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
  8. www.agh.edu.pl.
  9. www.peoriacounty.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu