BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hebel Katarzyna (Uniwersytet Gdański), Wyszomirski Olgierd (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Instrumenty zarządzania mobilnością w miastach
Mobility Management Instruments in Cities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2013, nr 48, s. 109-127, rys., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Europejski transport i rynek usług transportowych w pracach naukowo-badawczych Katedry Rynku Transportowego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony transportu, Mobilność ludności, Zarządzanie miastem, Transport miejski
Sustainable development of transport, Population mobility, City management, City transport
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena instrumentów zarządzania mobilnością stosowanych w miastach. Niezbędne zatem okazało się zidentyfikowanie możliwych do wykorzystania instrumentów zarządzania mobilnością, a następnie, w drodze analizy porównawczej, ustalenie zakresu ich wykorzystania w wybranych miastach. Do porównań wybrano miasta europejskie ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Gdyni. Jako podstawową tezę przyjęto założenie, że miasta stosują zarówno instrumenty uznane za typowe, jak i tworzą własne, szczególne instrumenty. Za tezę pomocniczą uznano stwierdzenie, że cechą charakterystyczną dotyczącą wdrażania instrumentów zarządzania mobilnością w polskich miastach jest wykorzystanie w tym celu środków Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

This article aims at analyzing and evaluating the management tools used in urban mobility. Therefore, it occurred necessary to identify instruments possible to use in the mobility management and to determine the extent of their use in selected cities through comparative analysis. The comparison includes several European cities, in particular Krakow and Gdynia. As a basic thesis it was assumed that the cities use both instruments considered as common as well as they create their own, specific ones. The argument supporting the statement is that the characteristic feature of the implementation of Mobility Management in Polish cities is the use of EU funds for this purpose.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christ E., Demand - Responsive Operating Forms as Part of a Differentiated Service Model in Regional Public Transport, "Public Transport International" 1995, nr 6.
 2. Civitas. Cleaner and Better Transport in Cities, Berlin Ministry of Urban Development, Berlin 2002.
 3. Faron A., Kulpa T., Wspólna podróż jednym samochodem jako element zrównoważonego transportu, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 4. Faron A., Rudnicki A., Idea i narzędzia unijnego projektu Max mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilności¹, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 1.
 5. Hebel K., Dostępność transportu zbiorowego w miastach dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Gdyni, [w:] Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, (red.) E. Załoga, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 33 (538), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 6. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 7. Horoń M.,Wyszomirski O., Wspólne użytkowanie samochodu, "Transport Miejski" 1995, nr 4.
 8. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,47375,11289565,Plany_Krakowa__1_5_tys__miejskich_ rowerow.html#ixzz1x0KHtpvZ.
 9. http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/enterhub/homepage/.
 10. http://www.gik.gda.pl/42/inwestycje/zintegrowany_system_zarzadzania_ruchem_tristar. html.
 11. http://www.zdiz.gdynia.pl/pozostale-aktualnosci/10-pozostae-aktualnoci/385-konkurs-dlaposiadaczy- biletow.html.
 12. Kooecielniak M., Platforma internetowa transportu zbiorowego i mobilności, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 13. Niewitała D., Ochyra M., Innowacyjne działania w zakresie popularyzowania i promowania idei zrównoważonej mobilności, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 14. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilności¹, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 3.
 15. Nosal K., Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej (PK) jako przykład zaspokajania potrzeb komunikacyjnych pracowników i studentów oraz zarządzania ich mobilności¹, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 16. Obuchowicz A., Usługa Tele-bus - przewozy transportem zbiorowym na żądanie, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
 17. PROCEED Principles of Successful High Public Transport Operation and Development. Deliverable 4, Guidelines for European High Quality Public Transport in Small and Medium Sized Cities, Directorate General for Energy and Transport, www.proceedproject. net.
 18. Project MAX - Guidelines for Integration of Mobility Management and Land Use Planning, www.epomm.eu/docs/mmtools/MaxLupo_Guidelines.doc.
 19. Sapoń G., Dera P., Zarządzanie mobilnością poprzez narzędzia organizacji ruchu oraz wsparcie przewozów transportu miejskiego w polityce transportowej miasta, Konferencja Izby Gospodarczej komunikacji Miejskiej pt. "Transport miejski jako element Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej", Kielce, 16 września 2013 r.
 20. Starowicz W., Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 1.
 21. Staszak J., Smirnow R., Udział Gdyni w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - YOUTH - promującym miejski transport zbiorowy, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 3.
 22. Staszak-Winkler J., "Mamo, tato wybieram ekotransport" - promocja gdyńskiej komunikacji trolejbusowej, "Transport Miejski i Regionalny" 2011, nr 3.
 23. The Definition of Mobility Management and the Categorisation of Mobility Management Measures as approved by the MAX-consortium and EPOMM, European Platform on Mobility Management (EPOMM), www.epomm.eu.
 24. www.aeneas-project.eu/?page=home.
 25. www.bypad.org/cms_site.phtml?id=552&sprache=en.
 26. www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2636.
 27. www.facebook.com/MobilnaGdynia.
 28. www.konkursrowerowy.pl.
 29. www.olsztyn.zm.org.pl/?a=olsztyn.bike_and_ride.
 30. www.radstation.de.
 31. www.segmentproject.eu/Hounslow/Segment.nsf/pages/seg-27.
 32. www.trolley-project.eu/.
 33. www.zdiz.gdynia.pl/archiwum/5-archiwum-wiadomoci/233-rusza-projekt-civitas-dynmo-. Html.
 34. www.zdiz.gdynia.pl/archiwum/5-archiwum-wiadomoci/297-w-maju-ruszya-nasza-akcjaodprowadzam- sam.html.
 35. www.zdiz.gdynia.pl/projekty-unijne/segment/segment-pieszy-autobus.html.
 36. Wyszomirski O., Dwadzieścia lat funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2012, nr 8.
 37. Zielona Księga "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście", Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 551, Bruksela, z dnia 25.9.2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu