BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Lazarski University, Warsaw, Poland)
Tytuł
Barriers and Difficulties in Talent Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 231-241, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Zasoby ludzkie, Wyniki badań
Talent management, Human resources, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
This chapter contains an epistemological part which systematizes knowledge of barriers in talent management and results of a survey conducted among managers of enterprises and public organizations. To the most important barriers in TM respondents included: a low level of managers' knowledge of talent, importance of this capital for the development of an organization and talent management. Among other sources of problems were mentioned TM costs, lack of appropriate skills of HR departments and a hierarchical organizational structure. Respondents also pointed to difficulties of a psychological nature, especially a risk of excessive competition between employees as well as a low level of motivation of employees to develop their own intellectual potential. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cielemęcki M. (2011), Wykorzystanie koncepcji zarządzania talentami jako narzędzie zmniejszania ryzyka odejść z organizacji kluczowych pracowników, [w:] M. Cisek, A.M. Rak (red.), Współczesne problemy zarządzania, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 2. Clayton G. (2007), Fostering talent opportunity: getting past first - base, "Strategic Direction", nr 23.
 3. Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, raport z badań Deloitte.
 4. Furnham A. (2003), The Icarus Syndrome: Talent Management and Derailment In the New Millenium, [w:] M. Effron, R. Gandossy (ed.), Human Resources in the 21st Centry, Goldsmith, New Jersey.
 5. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Jamka B. (2012), Atrybutowe zarządzanie talentami jako instrumentarium rozwoju kreatywności kadr. "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, nr 114.
 7. Jarosławska A. (2011), Docenić talenty, "Personel i Zarządzanie", nr 1.
 8. Juchnowicz M. (2007), Założenia procesu zarządzania talentami w organizacji wiedzy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1, vol. 5.
 9. Kociołek, P. (2011), Dwa dylematy, "Personel i Zarządzanie", nr 5.
 10. Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 11. Moczydłowska J.M. (2012), Talent Management: Theory and Practice of Management. The Polish Experience, "International Journal of Business, Management and Economic Research", Vol 3 (1).
 12. Moczydłowska J.M. (2009), Zmiany w zarządzaniu talentami - od elitaryzmu do egalitaryzmu, [w:] J. Paszkowski (red.), Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 13. Mikuła B., Stefaniuk T. (2012), Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami, [w:] J.S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 14. Robertson A., Abbey G. (2010), Zarządzanie talentami. Wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Woźniak J. (2006), Podejście zewnętrzne i wewnętrzne w badaniu efektywności szkoleń, [w:] I.K. Hejduk, J. Korczak (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu