BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ kompetencji kierownika projektu na sukces zarządzania projektem
The Competence of the Project Manager and the Success of the Project
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 243-254, bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Kompetencje, Wyniki badań, Podejście systemowe
Project management, Competences, Research results, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na rosnące zainteresowanie koncepcją zarządzania projektami, coraz częściej analizuje się wpływ osoby zarządzającej projektem na bezpośrednie wyniki projektu. Analizie poddawane są wiedza, doświadczenie oraz kompetencje kierowników w celu wyodrębnienia takich grup czynników, które identyfikując można wskazać jako takie, które pomagają osiągnąć sukces projektom. Zdiagnozowanie określonych czynników pozwala organizacjom następnie poszukiwać i zatrudniać kierowników z takimi umiejętnościami i wiedzą. Firmy, które działają w coraz burzliwszym otoczeniu, chcąc zminimalizować swoje ryzyko w wyborze osoby kierującej projektem, szukają rozwiązań systemowych i standardowych w procesie doboru kierownika projektu. Za niezwykle istotne uznaje się podejście systemowe do zarządzania projektami i realizacji celów projektu. Celem artykułu jest wskazanie umiejętności kierownika projektu, które mają wpływ na sukces zarządzania projektami jak i pracę całego zespołu. (fragment tekstu)

The article presents conditions influencing the competitiveness of enterprises together with ways of determining the key sources leading to their advantage. Additionally, evaluation criteria of enterprises' competitiveness are described. On the basis of these considerations the importance of key elements of competence in gaining and maintaining competitive advantage in the ever changing market is shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brandenburg H. (2002), Zarządzanie projektami, AE, Warszawa.
  2. Jones R. (2007), Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania, MT Biznes, Warszawa.
  3. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
  4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  5. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Wyd. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu