BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pańkowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
System informatyczny środowiskowej pomocy społecznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Nowoczesny model pomocy społecznej, 1993, s. 107-124, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Systemy informatyczne, Opieka socjalna, Świadczenia socjalne
Social assistance, Computer system, Social services, Social benefits
Firma/Organizacja
Ministerstwo Finansów (MF)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Tradycyjnie pomoc (opieka) społeczna kojarzy się ze zjawiskami ubóstwa, sieroctwa, kalectwa i wszystkimi ich odmianami. Zjawiska te towarzyszące dziejom ludzkim od zarania zrodziły ideę pomocy osobom dotkniętym przez los, która z czasem przybrała formę celowo zorganizowanych działań o nazwie opieka społeczna. Działalność ta na przestrzeni dziejów przeszła określoną ewolucję, jeśli chodzi o jej rangę, zakres, organizację i metody1. We współczesnych warunkach pomoc społeczna jest działalnością mającą na celu umacnianie poczucia bezpieczeństwa socjalnego obywateli i przychodzenie im z pomocą, jeśli w wyniku choroby, niezdolności do pracy lub z innych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości, uprawnienia. Na przestrzeni wieków stopniowo tradycyjna, początkowa procedura umieszczania wszystkich osób pozbawionych środków utrzymania w domach ubogich niezależnie od wieku, stanu zdrowia i przyczyny niedostatku została zastąpiona odrębnym traktowaniem każdej z grup potrzebujących2. Obecnie i w ciągu rozwoju historycznego dokonuje się dalsza dywersyfikacja form zaspokoją nią potrzeb osób upośledzonych przez los. Stopniowo coraz większą rolę odgrywa pomoc niematerialna, polegająca na zaspokojeniu potrzeb psychicznych świadczeniobiorcy (ograniczenie samotności). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Szumlicz: Pomoc społeczna w badaniach empirycznych. Warszawa 1989
  2. K. Otrębskiej-Popiołek: Człowiek w sytuacji pomocy. Katowice 1991
  3. Psychologiczne koszty uczestnictwa w relacji pomocy. W: Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. T. 8(17): Psychologiczne koszty aktywności człowieka. Katowice 1989
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu