BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdyła-Bednarczyk Magda (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ funduszy unijnych na konkurencyjność województwa wielkopolskiego
The Impact of European Funds on Competitiveness of Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2013, t. 6, nr 3, s. 111-120, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Economic and Regional Studies
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Fundusze unijne, Pomoc finansowa UE
Regions competitiveness, EU funds, EU financial aid
Uwagi
Na stronach 116-120 dostępna wersja artykułu w jęz. ang.; streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Konkurencyjność województwa wielkopolskiego to zdolność przystosowania się tego regionu do zmieniających się wyzwań i zadań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. To także tworzenie nowych warunków rozwoju, które pozwalają utrzymać lub wzmocnić pozycję regionu w układzie krajowym i międzynarodowym. Zadaniem pracy jest określenie, jaki wpływ na ten rozwój mają w województwie wielkopolskim środki Unii Europejskiej. Środki z tego źródła wykorzystuje się m.in. do wspierania polskiej myśli naukowej, dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także skuteczniejszej ochrony środowiska naturalnego. Dzięki funduszom unijnym możemy mówić o rozwoju znaczącej liczby wielkopolskich firm i umacnianiu ich pozycji na rynkach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

The competitiveness of the Wielkopolskie Voivodeship is the ability to adapt to changing challenges and economic, social and environmental tasks. It is also creating new conditions for the development, which help to maintain or strengthen the position of the region on a national and international level. The task of the present paper is to determine the European fund impact on the development of Wielkopolskie Voivodeship. The funds from this source are used, among others, to support the Polish science, access to modern Information and Communication Technologies, and more effective protection of the environment. Thanks to the EU one can talk about the development of a significant number of Wielkopolska companies and strengthening their position on the international markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budujemy Polskę. Bilans wykorzystania funduszy UE. 2 Forum Funduszy europejskich, Warszawa 2009 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015,
 3. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Efekty. Warszawa 2009 r.
 4. Porter Michael, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 206-209,
 5. Regionalne Strategie Innowacji, Poznań, styczeń 2004
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Warszawa 2009, s. 23
 7. http://www.mrr.gov.pl/
 8. http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
 9. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ president/news/speeches-statements/pdf/council-201206/struc_pl.pdf
 10. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 11. http://www.muw.pl/ue/nowa.asp
 12. www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Polska_na_tle_UE_wykorzystanie_funduszy_15022011.aspx
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu