BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżak Piotr, Jaszkiewicz Andrzej
Tytuł
Procedura metaheurystyczna Pareto-SA dla realnych i wielokryterialnych problemów optymalizacji kombinatorycznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 21-34, rys., bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe
Kombinatoryka, Optymalizacja wielokryterialna, Analiza wielokryterialna, Zasada Pareto
Combinatorial analysis, Multiple criteria optimization, Multicriteria analysis, Pareto principle
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wiele rzeczywistych problemów decyzyjnych ma charakter kombina- toryczny, tj. polega na wybraniu jednego rozwiązania ze skończonego, lecz bardzo dużego zbioru dopuszczalnych decyzji. Jednocześnie, w praktycznych sytuacjach, wzięcie pod uwagę tylko jednego kryterium do wyboru końcowego rozwiązania jest często niewystarczające. Konieczne jest zatem uwzględnienie wielu, często wzajemnie sprzecznych, punktów widzenia opisanych przez różne funkcje kryterialne. Tego typu sytuacje decyzyjne określa się mianem problemów wielokryterialnej optymalizacji kombinatorycznej (WOK). Problemy WOK pojawiają się w rozmaitych dziedzinach, np. zarządzaniu, ochronie środowiska oraz inżynierii. Jako przykłady w artykule omawiane są problemy: wielokryterialnej optymalizacji systemu komunikacji miejskiej, wielokryterialnego harmonogramowania przedsięwzięć, wielokryterialnej optymalizacji systemu oczyszczania ścieków w zlewisku rzecznym oraz wielokryterialnego grupowania obiektów (zastosowanego w projektowaniu układów scalonych). Wszystkie te problemy, chociaż dotyczą bardzo różnych dziedzin, można sformułować matematycznie jako problemy WOK. Problemy kombinatoryczne są trudne już w wersji jednokryterialnej. Wiąże się to z dużą, często wykładniczą złożonością obliczeniową, dokładnych metod ich rozwiązywania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M.Garey, D.Johnson: Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-compIeteness, San Francisco 1979
  2. E.L.Ulungu, J.Teghem: "Multi-objective Combinatorial Optimization Problems: A Survey. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 1994, No 3, p.83-104
  3. D.J. White: A Bibliography on the Applications of Mathematical Programming Multiple- Objective Methods. "Journal OpI Res. Soc." 1990, No 41, p.669-691
  4. P.J.M. van Laarhoven, E.H.L. Aarts: Simulated Annealing; Theory and Applications. Dordrecht 1987
  5. F. Glover: Tabu search - part I. "ORSA Journal on Computing" 1989, No. 1/3, p.190-206
  6. D.E. Goldberg: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. New York 1987
  7. P.Czyżak, A. Jaszkiewicz: Procedura metaheurystyczna dla zadań wielokryterialnej optymalizacji kombinatorycznej. Materiały Konferencji nt. Analizy Decyzyjnej, Systemów Eksperckich i Zastosowań Systemów Komputerowych. Warszawa 25-27.05.1994
  8. SR.E.Steuer: Mulliple Criteria Optimization - Theory, Computation and Application. New York 1986
  9. P.Serafini: Simulated Annealing for Multiple Objective Optimization Problems. Proceedings of the Tenth International Conference on Multiple Criteria Decision Making. Taipei 19-24.07.1992, Vol. 1, p.87-96
  10. H P.Czyżak, M.Hapke, A. Jaszkiewicz: Application of the Pareto-Simulated Annealing to the Multiple Criteria Shortest Path Problem
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu