BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki i formy współpracy banku z samorządem terytorialnym w nowych warunkach regulacyjno-prawnych działalności bankowej w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 113-122, tab., wykr. bibliogr. 2 poz.
Finance in enlarged European Union
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Integracja gospodarcza państw z UE, Finanse, Banki, Samorząd terytorialny
Local government units, Economic integration with the EU countries, Finance, Banks, Local government
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Stosunki bankowe z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) pozostają pod wpływem polityki biznesowej banku i popytu na usługi bankowe ze strony JST. Podlegają one zmianom pod względem ich form, zakresu, warunków świadczenia usług. Zasadniczym źródłem zmian są zapewne warunki otoczenia regulacyjno-prawnego działalności banku i JST. W ostatnim czasie istotne zmiany nastąpiły zwłaszcza w otoczeniu bankowym. Pojawiły się nowe możliwości i nowe ograniczenia dla kształtowania współpracy z JST. Celem tego opracowania jest wskazanie powstałych po 2001 roku nowych możliwości i ograniczeń dla rozwoju współpracy z polskimi JST, na podziwie analizy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących tzw. regulacji ostrożnościowych w działalności bankowej oraz mając na względzie charakter potrzeb JST. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gonet W.: Bezpieczeństwo finansowania jednostek samorządu terytorialnego. "Prawo Bankowe" 2003, nr 11.
  2. Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. Red. D. Korenik. Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu