BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Robert (Uniwersytet Łódzki), Trzaskalik Tadeusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Minimalizacja ryzyka oraz współczynnika zmienności jako kryteria wyboru optymalnego portfela akcji (analiza wyników badań empirycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 1992 do września 1994 roku)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 45-57, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Ryzyko, Inwestycje, Ryzyko papierów wartościowych, Stopa zysku
Equity portfolios, Risk, Investment, Securities risk, Profit rate
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Inwestor, lokując swoje pieniądze w dany papier wartościowy, kieruje się oczekiwanym zyskiem, czyli wielkością przewidywanego wzrostu ceny danego waloru. Osoba inwestująca w dany papier wybierze go tylko wtedy, gdy będzie przewidywać, że jego cena wzrośnie w najbliższym czasie. Nie ma jednak metody doskonałej, która w pewny sposób szacuje zyski na przyszłość. W klasycznej teorii Markowitza przyjmuje się założenie, że przyszła stopa zysku może być w przybliżeniu określona za pomocą stóp zysku osiągniętych w przeszłości.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Grabowski: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980
  2. H. M. Markowitz: Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, J.Wiley a.Sons, New York,1967
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu