BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łękawa Zofia (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nosowski Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Dostosowanie nadzoru bankowego w Polsce do standardów Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse w dobie integracji europejskiej, 2004, s. 139-148, tab., bibliogr. 4 poz.
Finance in enlarged European Union
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Finanse, Nadzór bankowy
Economic integration with the EU countries, Finance, Bank supervision
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Konieczność dostosowania systemu bankowego do zmieniających się warunków gospodarowania, pojawienie się nowych instrumentów finansowych oraz wychodzenie przez banki poza tradycyjnie dla nich zastrzeżone segmenty rynku finansowego prowadzi do materializowania nowych zagrożeń dla stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania banków. Instytucją, która dąży do zmniejszania prawdopodobieństwa powstania stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności banków, przede wszystkim w drodze licencjonowania działalności bankowej, kreowania regulacji ostrożnościowych, inspekcji oraz tworzenia systemów wczesnego ostrzegania, jest nadzór bankowy. Mimo że działania instytucji nadzoru koncentrują się na pojedynczym banku, to nadrzędnym celem działalności jest stabilność całego sektora bankowego, gdyż kryzys jednego banku może przenieść się na innych uczestników rynku i tym samym zakłócić funkcjonowanie całego systemu finansowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koterwas M.: Bazylejski komitet do spraw nadzoru i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie. "Bank i Kredyt" 2003, nr 10.
  2. Bankowość. Red. W. Jaworski, Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2002.
  3. Antkiewicz S.: Polskie prawo bankowe wobec UE. "Bank. Miesięcznik Finansowy" 2001, nr 07-08.
  4. Jurkowska A.M.: Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu