BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopańska-Bródka Donata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Metoda oceny maksymalnego zysku dla wieloetapowego procesu inwestycyjnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 59-66, tab., bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Kapitał, Decyzje inwestycyjne
Investment, Capital, Investment decisions
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wiele praktycznych zagadnień dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji rozwiązywanych jest przy wykorzystaniu modeli stochastycznego programowania matematycznego o zdeterminowanej strukturze. Znaczy to, że problem decyzyjny opisywany jest modelem, którego struktura oraz charakter zależności funkcyjnych dla dowolnych realizacji czynników losowych charakteryzujących dane zjawisko nie ulegają zmianie. Natomiast każdy wariant decyzji, reprezentowany wartościami zmiennych decyzyjnych, zależy od rozkładów prawdopodobieństwa czynników losowych. Wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji kapitałowych jest jednym z najpopularniejszych obszarów zastosowań stochastycznych metod optymalizacyjnych. W artykule rozpatrywany będzie problem związany z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w aspekcie dynamicznym. W odniesieniu do "drobnego" inwestora można wyróżnić dwa zasadnicze ujęcia modelowe opisujące cele i zasady inwestowania. W jednym decyzje dotyczą wielkości kapitału lokowanego w papiery wartościowe oraz jego konsumpcji w odniesieniu do całego przyszłego życia inwestora. Natomiast drugie ujęcie modelowe odnosi się tylko do decyzji inwestycyjnych w określonym okresie, a celem takiej działalności jest osiąganie możliwie największego zysku. Ponadto czynnik czasu jest jednym z podstawowych elementów w takim procesie decyzyjnym. Rozważania prowadzone w dalszej części odnosić się będą do drugiego ujęcia modelowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.Mossin: Theory of Financial Markets. Prentice-Hall, New Jersey 1973
  2. K. Jajuga, T. Jajuga: Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1993
  3. G. Tintner, J.K. Sengupta: Stochastic Economics. Academic Press, New York 1972
  4. D. Kopańska-Bródka: Probabilistyczne podejście do problemu stochastycznego programowania liniowego. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1992, nr 3
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu