BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuszewski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bariery w ekonometrycznym modelowaniu koniunktury
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 67-77, tab., bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Ekonometria, Gospodarka
Business trends, Econometrics, Economy
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W 1993 roku w ramach projektu Studia nad strategią rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych w Instytucie Rozwoju i Studiów Strategicznych3 powstało opracowanie4, w którym przedstawione wyniki analiz statystyczno-ekonometrycznych wykorzystywały miesięczne dane statystyczne z lat 1990-1992. Niniejszy referat jest kontynuacją wybranych wątków wcześniejszych badań, opartych na danych z lat 1990-1994. W referacie rozpatruje się możliwości ekonometrycznego modelowania i prognozowania koniunktury gospodarczej. Ekonometryczne modele koniunktury prezentowane są na tle innych metod badania zmian aktywności gospodarczej. Sposób konstrukcji szacowanych modeli ekonometrycznych oraz metoda wykonania na ich podstawie prognozy koniunktury stanowią propozycję metodologiczną. Jej rozważenie prowadzi do zidentyfikowania barier w ekonometrycznym modelowaniu koniunktury. Koniunktura gospodarcza nie jest pojęciem jednoznacznym. Rozumie się przez nią na ogół fluktuacje aktywności obiektu gospodarującego5. Mierzalnym wyrazem różnicowania stopnia aktywności gospodarczej są zmiany wartości zmiennych opisujących stan danego obiektu. W niniejszym referacie termin "koniunktura" dotyczy gospodarki polskiej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Buga, T. Kuszewski: Badania zależności między wybranymi kategoriami makroekonomicznymi. Studia nad strategią. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1993
  2. R, Barczyk, A. Graca, I. Zagoździńska: Badanie koniunktury. Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacyjne. GUS, Warszawa 1994, s. 5
  3. R. Barczyk, Z. Kowalczyk: Metody badania koniunktury gospodarczej. PWN, Warszawa-Poznań 1993, s. 3
  4. I. Kudrycka, R. Niisson: Cykle koniunktury w Polsce - analiza wstępna. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. GUS, PAN, Warszawa 1993, z. 209
  5. T. Kuszewski, A. Tabeau: Próba modelowania i przewidywania wskaźnika koniunktury. "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6, s. 5-8
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu