BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkutnik Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Aspekty dynamiczne i kontrolne w optymalnej polityce migracji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 131-140, tab., bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe
Polityka migracyjna, Socjologia migracji, Demografia
Migration policy, Sociology of migration, Demography
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przemieszczanie się ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania, czyli migracja, jest zjawiskiem demograficznym, które spowodowane jest przez politykę prowadzoną przez państwo w obszarach gospodarki i innych dziedzinach społecznego działania, takich jak oświata, zdrowie itp. Oczywiste jest tu sprzężenie zwrotne obu tych zjawisk i stąd w metodologii badania polityki migracyjnej, z punktu widzenia polityk optymalnych, występuje możliwość zastosowania rozwiązań teorii systemów i sterowania optymalnego. Jedną z przyczyn tego sprzężenia jest to, że ruch wędrówkowy wpływa na bieżącą i perspektywiczną politykę związaną z danym obszarem. W pewnych warunkach społeczno-politycznych migracje mogą zostać wymuszone także przez politykę władz terytorialnych i państwowych. Nieodzowne jest tu uwzględnienie faktu, że ruch wędrówkowy jako proces demograficzny jest czynnikiem kształtującym stan i strukturę populacji, przez co wpływa na kształtowanie się tzw. zmiennych celu, będących istotnym elementem budowy rozpatrywanych w pracy modeli typów polityki, głównie dotyczących zjawisk migracji. Owe ruchy modyfikują struktury populacji na obszarach odpływu i napływu, przez co wpływają na kształtowanie się np. kosztów zaopatrzenia ludności, oświaty, zdrowia. Także, co jest tu niezwykle istotne i wypływa ze zjawiska migracji, ruch wędrówkowe kształtują również natężenie procesów demograficznych, takich jak małżeństwa, urodzenia i zgony. Migracje mogą określać również przebieg procesów demograficznych w stosunkowo krótkim czasie.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Latuch: Demografia społeczno-ekonomiczna. PWE, Warszawa 1980
  2. Kurkiewicz: Wybrane problemy demografi. AE, Kraków 1986
  3. A. Rogers: Introduction to Multiregional Mathematical Demography. Wiley, New York 1975
  4. F. Willekens: Optimal Migration Policies: An Analitycal Approach. "Regional Science and Urban Economics" 1980, Vol. 9
  5. M.J. Greenwood: A Simultaneous-eąuations Model of Urban Growth and Migration. "Journal of the American Statistical Association" 1970, s. 797-810
  6. G.C. Chow: Analisis and Control of Dynamie Economic System. Wiley, New York 1975
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu