BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Analiza stabilności portfela inwestycyjnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji, 1994, s. 149-160, tab., bibliogr.1 poz.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Inwestycje, Ryzyko
Investment portfolio, Investment, Risk
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Analiza portfela inwestora jest studium zmian parametrów wyznaczających portfel, takich jak zmiana przeciętnego zysku przy minimalnym ryzyku. W przypadku gdy zmiany cen akcji, które są zmienną losową, są ze sobą związane (np. zmiany są w tym samym kierunku) bądź. są w relacji, można traktować je łącznie jak rozkład wielowymiarowej symetrycznej zmiennej losowej. Portfel inwestora określa wektor zmiennych losowych, śledzimy również funkcję użyteczności inwestora. Chcemy rozdzielić zasoby finansowe inwestora w takich proporcjach, aby zmaksymalizować funkcję użyteczności. Jako miarę ryzyka przyjmujemy parametr skali wielowymiarowej symetrycznej zmiennej losowej. Matematyczny wielowymiarowy model może być zastosowany w sytuacji wymagającej minimalizacji parametru skali rozkładu liniowej funkcji wektora zmiennych losowych, zgodnego z wielowymiarowym symetrycznym stabilnym rozkładem (przy założeniach liniowej równości stałej i nieujemnym stałym współczynniku przy zmiennych). Pracę otwiera prezentacja modelu. Punkt następny to propozycja alokacji środków finansowych w modelu z cenami podlegającymi takim samym zmianom (ceny mają taki sam symetryczny rozkład). Propozycja optymalizacji rozkładu środków w modelu z grupami cen zmieniającymi, zgodnie z pewnym symetrycznym rozkładem, jest kolejnym krokiem analizy. Na końcu zamieszczono uwagi na temat estymacji parametrów wielowymiarowych rozkładów wykorzystywanych w definicji modelu i definicji ryzyka portfela. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E.F.Fama, R.Roll: Some Properties of Symmetric Stable Distributions. "Journal of the American Statistical Association" 1968, Vol. 63, p.817-836
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu