BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiczek Agata (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Shadow Economy as an Example of Unfair Competition
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2014, t. 13, nr 3, s. 449-463, bibliogr. 23 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Konkurencja, Ekonomia, Nieuczciwa konkurencja, Szara strefa
Competition, Economics, Unfair competition, Informal economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the basic problem of economics - competition. This problem is connect with shadow economy. In the first part indicated on the essence and the kinds of business competition. Then focus on unfair competition in the form of shadow economy and how to fight it. The aim of this article is to identify the most important ways to reduce unfair competition. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 16 April 1993 On combating unfair competition, Journal of Laws No 03.153.1503.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.
 3. Bachowska B., Górka K., Sposoby ograniczania oszustw podatkowych w Polsce, [in:] A. Karwińska, A. Surdej (ed.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 4. Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Znak, Kraków 1999.
 5. European Central Bank, Single Euro Payments Area. Seven Progress Report. Beyond theory and Practice, Frankfurt 2010.
 6. Frey B.S., Schneider F., Ekonomika gospodarki nieformalnej, [in:] A. Karwińska, A. Surdej (ed.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 7. Garcia-Swartz D.D., Hahn R.W., Layne-Farrar A., The move Towards a Cashless Society: A Closer Look at Payment Instrument Economics, "Review of Network Economics", Vol. 5, No. 2/2006, http://dx.doi.org/10.2202/1446-9022.1094.
 8. Gołębiewski G., Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, "Współczesna Ekonomia", No. 1/2007.
 9. Grabowski M., Nielegalne zatrudnienie w MSP w Polsce, [in:] PARP, Pracodawcy-pracobiorcy w sektorze prywatnym, Warszawa 1997.
 10. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 11. GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, Warszawa 2005.
 12. GUS, Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, Warszawa 2011.
 13. Haande J., Oosterloo S., Schoenmaker D., European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2009.
 14. Kabaj M., Praca nierejestrowana we współczesnej literaturze ekonomicznej, "Polityka Społeczna", No. 10/2009.
 15. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 16. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. NBP, Obrót bezgotówkowy - zalety i korzyści z jego upowszechnienia, Warszawa 2008.
 18. Packard T., Koettl J., Montenegro C.E., In From the Shadow. Integrating Europe's Informal Labor, The World Bank, Washington 2012.
 19. Polasik M., Marzec J., Fiszeder P., Górka J., Modelowanie wykorzystania metod płatno-ści detalicznych na rynku polskim, "Materiały i Studia NBP", No. 265/2012.
 20. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 21. Schneider F., Kearney A.T., The Shadow Economy in Europe, 2010, Johannes Kepler Universitat, Linz 2010.
 22. Schneider F., Kearney A.T., The Shadow Economy in Europe, 2011, Johannes Kepler Universitat, Linz 2011.
 23. Schneider F., Kearney A.T., The Shadow Economy in Europe, 2013, Johannes Kepler Universitat, Linz 2013.
 24. Schneider F., Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know?, Discussion Paper No. 2315, Johannes Kepler Univesity of Linz and IZA, Bonn 2006.
 25. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 26. The Huffington Post, Sweden Edges Closer to Becoming Cashless Society, http//www.huffingtonpost.ca (05.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.032
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu