BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupa Tadeusz (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach), Biernat Tadeusz (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie), Suligowski Roman (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Promocja gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim z wykorzystaniem dostępności teleinformacyjnej
Online advertising of agricultural households in Świętokrzyskie Province
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 11-22, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Agroturystyka, Marketing internetowy, Promocja usług turystycznych, Promocja usług, Promocja turystyki
Spatial distribution, Agrotourism, e-marketing, Promotion of tourist services, Services promotion, Promotion of tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
W pracy zaprezentowano analizę struktury witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych województwa świętokrzyskiego, na potrzeby ich promocji. Ponadto ukazano rozkład przestrzenny (w układzie gmin) poszczególnych cech, składających się na zawartość tych stron. Dokonano oceny zawartości prezentowanych stron w zakresie: wielojęzyczności, oferty agroturystycznej, informacji o cenie oferowanych usług, galerii fotografii, dokładnego adresu, mapy dojazdu oraz możliwości uzyskania kontaktu z właścicielem za pomocą komunikatorów internetowych czy też złożenia zamówienia w formie elektronicznej. Podjęto również próbę oceny witryn za pomocą bonitacji punktowej. Ustalono związek między liczbą oferowanych miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych, posiadających witrynę internetową a sumaryczną liczbą punktów uzyskanych z bonitacji. (abstrakt oryginalny)

In this study analysis of agricultural household online advertising in Świętokrzyskie Province, along with its spatial distribution in community arrangement was presented. Data from all of the agricultural lodgings was used. The evaluation of the presented web pages was made in the scope of: multilingual facility, agricultural offer, information about service prices, photogallery, precise address, access map as well as the possibility of getting in touch with the owner by the means of instant messengers or making an electronic order. There has also been made an attempt of evaluating the websites using the point bonitation method. A relationship was determined between the number of the night lodgings offered in the agricultural households which have a website and the total number of bonitation points. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Biernat T., Ciupa T., Suligowski R., Stan dostępu telekomunikacyjnego do gospodarstw agroturystycznych województwa świętokrzyskiego, [w:] Gospodarka Regionalna i Turystyka - Aktualne problemy rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. nauk. J. Telus, W. Kotliński, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, z. 5, tom I, Kielce 2008.
  2. Król K., Techniczno-merytoryczny stan wirtualnych gospodarstw agroturystycznych Polski, "Magazyn Farmerski" 2006, nr 10.
  3. Król K., Gola P., Jakość witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych. Warunki rozwoju obszarów wiejskich, Wrocław 2006.
  4. Król K., Wojewodzic T., Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, "Wieś i Doradztwo" 2006, nr 1-2.
  5. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu