BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eisenbardt Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Eisenbardt Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Ewolucja edukacji wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego
The Evolution of Education towards the Development of the Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 269-282, bibliogr. 25 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Edukacja, Zdalne nauczanie
Information society, Education, e-learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie informacyjnym i jest jego częścią. W długotrwałym procesie kształtowania takiego społeczeństwa bardzo ważną rolę odgrywa edukacja, która coraz częściej wspierana jest przez wiele dostępnych cyfrowych kanałów przekazywania wiedzy. Nie jest to jedyny wyróżnik zachodzących zmian. Współczesna edukacja podlega także innym przemianom, których siłą napędową jest rozwój ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Niniejszy artykuł przybliża najważniejsze nurty transformacji w dziedzinie edukacji, która jest jednym z filarów rozwoju społeczeństwa informacyjnego.(abstrakt oryginalny)

Modern man is a part of the information society. In the long-lasting process of shaping an information society, education plays a key role. Very often education is supported by the available digital channels designed for the acquirement of knowledge. Modern education's transformation is being caused by the rapid development of ICT. This article presents the most important trends of transformations in the field of education, which is one of the pillars supporting the development of the information society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambient Insight's US Market for Mobile Learning Products and Services: 2010-2015 Forecast and Analysis. Ambient Insight 2011, http://www.ambient insight.com/Resources/Documents/Ambient- Insight-2010-2015-US-Mobile-Learning-Market-Executive-Overview.pdf [24.02.2012].
 2. Bandura A., Social Learning Theory, General Learning Press, New York 1977.
 3. Cohen E.B., Nycz M., Learning Objects and E-Learning: An Informing Science Perspective, "Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects" 2006, nr 2.
 4. Eisenbardt T., Wdrażanie rozwiązań e-learningowych jako formy wspomagającej proces kształcenia, w: E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, red. M. Pigla, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. Goodstein A., Virtual Environmentalism, The Huffington Post, 2007, http://www.huffingtonpost. com/anastasia-goodstein/virtual-environmentalism_b_54025.html [5.05.2013].
 6. Han J., Robot-Aided Learning and r-Learning Services, w: Human-Robot Interaction, red. D. Chugo, InTech 2011, http://www.intechopen.com/books/human-robot-interaction/robot-aided-learning- and-r-learning-services [10.05.2012].
 7. Hart J., Social learning. Part I: The Future of E-learning is Social Learning, Centre for Learning and Performance Technologies 2009, http://www.slideshare.net/janehart/the-future-of-elearning-issocial- learnng [12.03.2012].
 8. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Jakubiec A., Rozwój polskiego e-learningu w Second Life, w: E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.
 10. Kalz M., Drachsler H., Bruggen J. van, Hummel H., Koper R., Wayfinding Services for Open Educational Practices, "International Journal of Emerging Technologies in Learning" 2008, t. 3, nr 2, http://online journals.org/i jet/ article/view/220/434 [10.04.2012].
 11. Lenkiewicz J., Rapid e-learning - nowy skuteczny e-learning?, 2006, http://www.media kursy.pl/ artykuly/rapid01.pdf [10.05.2012].
 12. Lenkiewicz J., Rapid e-learning przełamał barierę czasu i finansów oraz pomaga tworzyć w pełni interaktywne kursy, portal Edukacja - Internet - Dialog, 2010. http://www.eid.edu.pl/blog/ wpis,rapid_e-learning_przelamal_bariere_czasu_i_finansow_oraz_pomaga_tworzyc_w_pelni_ interaktywne_ kursy,300.html [13.01.2012].
 13. Meger Z., Przegląd rozwiązań w zakresie m-learningu, w: E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.
 14. Miliszewska I., A Multidimentional Model of Transnational Computing Education Programs (praca doktorska), Victoria University School of Computer Science and Mathematics 2006, http://vuir. vu.edu.au/579/ [8.01.2013].
 15. Monge S., Ovelar R., Azpeitia I., Repository 2.0: Social Dynamics to Support Community Building in Learning Object Repositories, "Interdisciplinary Journal of E Learning and Learning Objects" 2008, nr 4, http://ijklo.org/Volume4/IJELLOv4p191 204 Monge.pdf [11.04.2012].
 16. Number of Jobs Held, Labor Market Activity, and Earnings Growth Among the Youngest Baby Boomers: Results from a Longitudinal Survey, Bureau of Labor Statistics U.S. Department of Labor, 2012, http://www.bls.gov/ news.release/pdf/nlsoy.pdf [30.08.2012].
 17. O'Reilly T., What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 2005, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html [21.08.2012].
 18. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, WN PWN, Warszawa 2007.
 19. Pańkowska M., Programy badań i rozwoju technologicznego jako środowisko powstawania społeczności wirtualnych, 2007, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf /325.pdf [5.05.2013].
 20. Pracę zmieniamy 7 razy w życiu, PKPP Lewiatan, Warszawa 2011, http://pkpplewiatan.pl/opinie/ aktualnosci/2011/29/prace_zmieniamy_siedem_razy_w_zyciu [27.08.2012].
 21. R-Learning System in Korea Kindergarten.avi, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=I9 Wugi yuvHI [10.05.2012].
 22. Social learning. Innovative Learning, 2012, http://innovativelearning.com/teaching/ social_learning. html [10.04.2012].
 23. Vries J. de, Bersin J., Rapid E-Learning: What Works™, Bersin & Associates, 2004, http://www. adobe.com/resources/elearning/ [30.04.2012].
 24. Woźniak J., E-learning w biznesie i edukacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 25. Ziemba E., Eisenbardt T., Technologie informacyjno-komunikacyjne determinantą przemiany kulturowej człowieka oraz transformacji społecznych, biznesowych i gospodarczych, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 100 (Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki, red. C.M. Olszak, E. Ziemba).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu