BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerna-Grygiel Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
Factors Determinative the Change of the Living and Working Conditions of the Population in Rural Areas
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2000, nr 1 (16), s. 107-117, tab.,bibliogr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Wieś, Infrastruktura, Infrastruktura rolnictwa, Energia elektryczna, Sieć gazowa, Wodociągi, Infrastruktura społeczna
Village, Infrastructure, Agricultural infrastructure, Electric power, Gas network, Waterworks, Social infrastructure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Infrastruktura obejmuje ogół gałęzi i działalności obsługujących produkcyjną i nieprodukcyjną sferę gospodarki1. Stanowi ona system organizacji należących do otoczenia, który swym funkcjonowaniem umożliwia powstawanie i rozwój przedsiębiorstw. Obejmuje instytucje zapewniające funkcjonowanie zakładu produkcyjnego przez świadczenie bezpośrednich usług i zaspokajanie potrzeb pracowników i ich rodzin. Z jednej strony infrastruktura to dobra kapitałowe, czyli kapitał fizyczny mający często charakter dóbr publicznych i stanowiący komunikacyjną i fizyczną podstawę gospodarki (system transportu - drogi, koleje, porty, mosty, lotniska - system telekomunikacji, system wodociągów i ścieków municypalnych, elektrownie i sieć elektryczną, szpitale, szkoły). Z drugiej strony infrastruktura to podstawowe warunki konieczne do rozwoju gospodarki.(fragment tekstu)

This work is devoted to conceptualizing an environmental management system, with a particular emphasis on the structuring of the subsystems, which are controlled (the objects managed) from the point of view of the managing entity. This a fundamental issue which decides on the success or the failure of the implemented management policy, because only a real understanding of the essence of a managed entity allows for its effective control. I therefore state, that the systematic treatment of causative agents as well as creating the necessary theoretical apparatus would help entities creating management systems that will be efficient and effective. At the same time, my goal was also to show that a systematic approach to environmental management allows for a demonstration of the entire spectrum of existing, as well as new instruments and tools which are necessary to be developed. This goal incorporates methods for the proper use of such instruments, which will guarantee that environmental goals will be obtained in a relatively quickly, efficiently and economic eff (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Szczecin 1996, s.88-89
 2. A.Błaszczyński, Słownik pojęć ekonomicznych, Kraków 1995
 3. K.Wilczyńska, Polityka gospodarcza w zakresie eksploatacji i tworzenia infrastruktury na potrzeby gospodarki żywnościowej, [w:] Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie, prac zbiorowa pod redakcją A.Czyżewskiego, Warszawa 1992, s.106
 4. J.Fereniec, Zarys ekonomiki i organizacji rolnictw, cz. 1, Siedlce 1997
 5. W.J.Ciechomski, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym, Poznań 1997, s.63
 6. A.Kowalski, Infrastruktura jako warunek rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Przedsiębiorą w agrobiznesie, Materiały pokonferencyjne, Warszawa 1995, s. 130
 7. A.Sikorska, Rynek pracy na wsi, Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy, Warszawa 1995, s.20
 8. K. Wilczyńska, Infrastruktura wsi i rolnictwa. Próba definicji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1983 nr 2
 9. Wieś z drugiej strony, "Agro Serwis" 1996 nr 12, s.15
 10. K.Palonka, B.Pięcek, A.Rożek-Świderska, Infrastruktura a rozwój przedsiębiorczości, [w] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, Warszawa 1993, s.45
 11. A.Białkowska-Gużyńska, Nierówna wieś, "Gazeta Bankowa" 1996 nr 29
 12. Wojciechowska-Ratajczak, Podstawowe uwarunkowania oraz kierunki polityki strukturalnej wobec wsi i rolnictwa w Polsce, "Problemy Integracji Rolnictwa 1997 nr 4, s.3
 13. A.Woś, Strategie rozwoju rolnictwa, Warszawa 1992
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu