BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kovalyuk Andriy (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Tytuł
Classification and analysis of restructuring risks of the insurance companies
Klasyfikacja i analiza ryzyk restrukturyzacji firm ubezpieczeniowych
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 23-31, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zmiany restrukturyzacyjne, Ryzyko, Ryzyko w ubezpieczeniach, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Sektor ubezpieczeniowy, Restrukturyzacja
Restructuring of enterprises, Restructuring changes, Risk, Insurance risk, Insurance company, Insurance sector, Restructuring
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono autorskie określenie terminu ryzyka restrukturyzacyjnego. Zaproponowano jego wykorzystanie do poprawy śledzenia ryzyk restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przeprowadzono badanie dotyczące oszacowania ryzyka utraty płynności towarzystw ubezpieczeniowych i zaproponowano metody ich ochrony przed nimi. (abstrakt oryginalny)

In the article determination of the restructuring risks is done. Also has been proposed the separation principle to improve the restructuring risks investigation. The pricer risks of the insurance companies liquidity and the possible methods of their protection has been studied. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Єрмошенко А.М., Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення, "Актуальні проблеми економіки", nr 6(96), 2009.
  2. Development of plan for merger/take-over, "Bank Management" 2009, nr 4, p. 17.
  3. Gołąb P., Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1.
  4. Яворська Т.В., Державне регулювання страхового підприємництва в Україні: монографія, ЛНУ імені Івана Франка, Львів 2012.
  5. Kawiński M., Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej Sp. z o.o, Warszawa 2010.
  6. Клапків М.С., Страхування фінансових ризиків: монографія, Економічна думка, Карт-бланш, Тернопіль 2002.
  7. Kwiecień I., Czyste straty finansowe - ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 4.
  8. Маруженко Д.С., Системний ризик та міжнародний ринок страхових послуг, Магістеріум. Економічні студії, Вип. 55, 2009.
  9. Охріменко О.О., Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): навчальний посібник, Міжнародна агенція «BeeZone», 2005.
  10. Willett A., The economic theory of risk and insurance, The Columbia University Press, New York 1901.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu