BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborski Adam (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako rynkowy mechanizm nadzoru korporacyjnego
Corporate Social Responsibility as a Market Mechanism of Corporate Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 303-313, bibliogr. 15 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Globalizacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate governance, Globalization, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście globalizacji gospodarki społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jawi się jako rynkowy mechanizm nadzoru korporacyjnego. CSR będący prywatną inicjatywą oraz dobrowolnym wysiłkiem poszczególnych firm wypełnia pewne luki w przestrzeni governance oraz uzupełnia istniejące mechanizmy nadzoru korporacyjnego w poszczególnych instytucjonalnych konfiguracjach, zwłaszcza w części krajów rozwijających się, gdzie słabo funkcjonują instytucje formalne. W dobie rosnącej konkurencji i wymagań klientów na znaczeniu zyskuje umiejętne kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem biznesowym i społecznym oraz budowanie jego wiarygodności i reputacji.(abstrakt oryginalny)

In the context of economic globalization, corporate social responsibility (CSR) appears as a market mechanism of corporate governance. CSR, which is a private initiative and a voluntary effort of individual companies, fills some void space of governance. CSR complements the existing mechanisms of corporate governance in the various institutional configurations, especially in developing countries where formal institutions operate poorly. In times of growing competition and increasing customer requirements, gaining confidence is important in shaping company relationships within business and social environment. This also advances the building of credibility of the company and its reputation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amaeshi K., Osuji O. K., Doh J. P., Corporate Social Responsibility as a Market Governance Mechanism: Any Implications for Corporate Governance in Emerging Economies?, www.google. com [8.05.2013].
 2. CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Krajowy program ramowy Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/node/10892 [17.05.2013].
 3. Governance, http://en.wikipedia.org/wiki/Governance [22.10.2012].
 4. Jessop B., Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony, w: Governance, as Social and Political Communication, red. H. P. Bang, Manchester University Press, Manchester 2003.
 5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Brussels 2011.
 6. Martinelli A., Markets, Governments, Communities and Global Governance, "International Sociology" 2003, vol. 18, nr 2.
 7. Martinelli A., Midttun A., Globalization and Governance for Sustainability, "Corporate Governance" 2010, vol. 10, nr 1.
 8. Mesjasz C., Nadzór, władanie czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny, w: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
 9. Mesjasz Cz., Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2006, nr 700.
 10. Redmond P., International Corporate Responsibility, w: The Sage Handbook of Corporate Governance, red. Th. Clarke, D. Branson, Sage, London 2012.
 11. Samborski A., Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2011.
 12. Samborski A., Nadzór korporacyjny w kontekście globalizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2012, nr 267.
 13. Stoker G., Governance as Theory: Five Propositions, "International Social Science Journal" 1998, vol. 155.
 14. Sun W., Stewart J., Pollard D., Introduction: Rethinking Corporate Governance - Lessons From the Global Financial Crisis, w: Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives, red. W. Sun, J. Stewart, D. Pollard, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 15. Zumbansen P., Governance: An Interdisciplinary Perspective, w: The Oxford Handbook of Governance, red. D. Levi-Faur. Oxford University Press, New York 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu