BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility as an Opportunity for the Development of Small and Medium-sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 315-323, bibliogr. 13 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Social Responsibility, Small business, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnie lata w Polsce to okres dynamicznego rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB). W związku z tym podjęto próbę pokazania, że proces ten nie pozostaje bez wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakładając, że adaptacja społecznie odpowiedzialnych zachowań jest domeną biznesu tworzącego właściwe relacje ze swoim otoczeniem, zasadne jest zalecenie wdrożenia tej koncepcji do strategii małych i średnich przedsiębiorstw. Celem prezentowanego artykułu jest ocena świadomości właścicieli małych i średnich firm na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wpływu na rozwój przedsiębiorstw. Aby zrealizować ten cel, sporządzono kwestionariusz ankiety i na podstawie uzyskanych wyników określono stopień znajomości koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorców - właścicieli małych i średnich firm z województwa łódzkiego.(abstrakt oryginalny)

The last few years in Poland were a period of rapid development of the concept of corporate social responsibility (CSR). As a result of this, an attempt was made to try to show that this process has an impact on small and medium-sized enterprises. Based on the assumption that the adaptation of socially responsible business behavior is the domain of creating good relations with its environment, it is appropriate to address the concept of small and medium-sized enterprises. The aim of the article is to assess the owner's of small and medium-sized companies awareness, on corporate social responsibility and its impact on the development of enterprises. To achieve this ambitious objective a questionnaire was prepared. Based on these results, the degree of knowledge of the concept of corporate social responsibility is assessed from the opinions of entrepreneurs - more specifically, owners of small and medium-sized companies located in the Lodz region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 2. Adamik A., Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - strategią wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, w: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 4/2, Sopot 2010.
 3. Adamik A., Nowicki M., Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, w: Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 4. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 5. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 6. KPMG International Survey of Corporate Responsibilty Reporting 2008, KPMG International, Amstelveen, październik 2008.
 7. Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011.
 8. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 10. Rich M., Dolan S.L., Klimek J., Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Difin, Warszawa 2011.
 11. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 12. Smith N.C., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa 2009.
 13. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu