BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasa Wiktor (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Public relations jako metoda komunikowania się firmy z otoczeniem rynkowym
Public relations as a method of communicating company market environment
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 43-52, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Public relations, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie
Management sciences, Enterprise management, Public relations, Marketing communication, Communication company-environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu ocenę wybranych typów działalności public relations, w których proces komunikowania się firmy z otoczeniem rynkowym stanowi metodę realizacji działań z tego zakresu. W artykule opisano działania z punktu widzenia komunikowania się firmy z otoczeniem rynkowym, budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym firmy oraz prowadzenia bezpośredniego procesu komunikowania się z interesariuszami firmy w sieci internetowej. (abstrakt oryginalny)

The article aims at describing the different types of public relations activities, in which the process of communication between companies with market environment constitutes the method of activities implementation in this field. The article describes the actions from the viewpoint of communication companies in the market environment, building relationships with the internal environment of the company and conduct direct communication process with stakeholders in web. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2006.
 2. Burkhart R., Consensus-orientend public relations CORP. A concept of planning and evaluation of public relations, [w:] Butteke von Ruler, D. Vercic, Public relations and Comunikations Management in Europe. Monton de Gruyer, Berlin, New York 2002.
 3. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., Effective Public Relations, wyd. 7, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1994.
 4. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., Effective Public Relations, wyd. 8, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2000.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 6. Saxer U., Public relations und Symbolpolitik, [w:] Grundlagen der Imagebildung, Westdeutsher Verlag GmbH, Opladen 1993.
 7. Olędzki J., Tworzydło D., Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Philips D., Online Public Relations, Kogan Press, London 2001, oraz Haig M., Public relations on the Internet, Kogan Page, London 2000.
 9. Pilarczyk B. Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, [w:] Komunikowanie się w marketingu, pod red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
 10. Pluta E., Public Relations - moda czy konieczność? Teoria i praktyka, Wyd. Twigger, Warszawa 2001.
 11. Smektała T., Public Relations w Internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2005.
 12. Stefaniak M.C., Web PR - o co tu chodzi, "Marketing w Praktyce", nr 7, 2009.
 13. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Emka, Warszawa 2005.
 14. Zerfab A., Unternehmensefuhrung und Offentlichkeistsarbeit, Westdeutscher Verlag, Opladen 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu