BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Tytuł
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu - czynniki warunkujące i metody oceny
Socio-economic development of the region - determinants and evaluation methods
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 79-87, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Region, Rozwój regionalny, Konkurencyjność regionów, Metody pomiarowe
Region, Regional development, Regions competitiveness, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane, podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju regionalnego. Omówiono pojęcia regionu oraz rozwoju regionalnego, czynniki warunkujące rozwój regionu oraz metody jego pomiaru. Podkreślono brak uniwersalnych rozwiązań w zakresie metod badania omawianego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

This article presents selected basic issues of regional development. There are discussed the concept of region and regional development, factors for the development of the region and its measurement method. The author underlines the lack of universal solutions for evaluation methods of this phenomenon. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagdziński S., Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1994.
  2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
  3. Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
  4. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Markowski T., Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego - aspekty organizacyjne i instytucjonalne, [w:] L. Salamon, R. Seidel, P. Bury, T. Markowski, Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, Fundacja TECHEKO, Łódź 1995.
  6. Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, pod red. D. Strahl, Wrocław 2006.
  7. Nowakowska A., Polityka i strategie rozwoju gminy w okresie transformacji systemowej (na przykładzie miejskich gmin województwa łódzkiego), rozprawa doktorska niepublikowana, Łódź 1998.
  8. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  9. Sobczak E., Rozwój społeczno-gospodarczy województw a aktywność sektora badawczo-rozwojowego (B+R), "Przegląd Organizacji" 2010, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu