BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogach Svitlana (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Tytuł
Integration communications in the global system of ecological and economic relations
Zintegrowana komunikacja w globalnym systemie relacji ekologicznych i ekonomicznych
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 2013, nr 14, s. 89-98, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Globalizacja, Globalna polityka ekologiczna, Rozwój gospodarczy, Ekologia, Ekonomia
Globalization, Global environmental policies, Economic development, Ecology, Economics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł traktuje o metodologicznym podejściu do istotnych kwestii integrowania komunikacji w globalnym systemie relacji ekologicznych i ekonomicznych. Bieżąca sytuacja i analiza sprzeczności, jakie wynikają z procesu globalizacji, determinują potrzebę stworzenia efektywnego, instytucjonalnego wsparcia dla rozwoju globalnej ekonomii. Międzynarodowa i środowiskowa integracja, która powinna być podstawą globalizacji, jest identyfikowana jako nowy etap w rozwoju globalnej ekonomii i rozwiązywaniu problemów środowiska. (abstrakt oryginalny)

The article deals with a methodological approach to the essential characteristics of integration communications in the global system of ecological and economic relations. A current state and contradictions of globalization are analyzed, the need to form effective institutional support for the global economy development is determined. International and environmental integration, which should be the basis for globalization is identified as a qualitatively new stage of the global economy development and solution for environmental problems. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipenko A.S., Globilization of Economic Processes. International Economics: A Reference Book, Lybid, 2000.
  2. Gavrylyul O.V., Huzenko I.Yu., Competitive and Integrating Strategies for Global Development, "Economics of Industry" 2003, nr 3 (21).
  3. Grazhevska N.I., Economic Aspects of Global Changes, Znannya, 2008.
  4. Yakovets Yu.V., Rent, Anti-rent, Quazi-rent in the Global-Civilized Dimension, EPC «Academkniga», 2003.
  5. Korzh M.V. The Impact of Globilization on the Determining Directions for the Global Economy Development, "Economic Forum" 2012, nr 1.
  6. Kyrylenko I.G., Globalization is not a Challenge but an Opportunity for the National Economy, Prospects of Agricultural Production Ecologization in Ukraine: Collection of Scientific Works, [edited by Yu.O. Lupenko, O.V. Khodakivska], NSC ІАЕ, 2012.
  7. Savchuk V.S., Zajtsev Yu.K., Malyj I.Y., Transformation Economics, [edited by V.S. Savchuk, Yu.K. Zajtsev], KNEU, 2006.
  8. WorldEconomicOutlook, October2009, Sustainingthe Recovery, International Monetary Fund, Washington 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu